Koulutuspalvelut

Tarjoamme lastensuojelussa työskenteleville työryhmille ja esihenkilöille suunnattuja
koulutuksia

 

Koulutuspaketti 1 – PACE (3 h)

Ohjaava reflektiivinen koulutus on keskustelevaa, ajatuksia herättävää ja se antaa eväitä työntekijän sekä tiimin työskentelyyn.

Alustana toimii PACE-työskentely, mitä on jo vuosia käytetty ja kehitetty Nemovassa lastensuojelun avohuollon työskentelyssä. Koulutuksen kontekstina on lastensuojelu, perhetyö ja erityisnuorten parissa työskentely.

Koulutus alkaa Nemovan PACE-asennetyöskentelyn avaamisella ja etenee vaiheittain tukien työntekijää kehityksessä prosessinjohtajaksi.

Mitä on reflektiivinen työ yksilö- ja tiimitasolla?
Mikä on reflektiivisen tiimityön merkitys PACE-asennetyöskentelyssä?
Mistä koostuu prosessinjohtajuus, mitä on asiantuntijuus?

Koulutuspaketti 2 – Laatutyö (3 h)

Mitä on laatu, sen hallinta ja hyöty?
Ovatko kaaos, kiire, töiden sekamelska ja sooloilu arjen haasteita?
Miten saada työyhteisö toimimaan laadullisesti ja kustannustehokkaasti, miten laatua mitataan?

Koulutus alkaa Nemovan prosessien taustoittamisella, jonka jälkeen käydään läpi perehdytyskansion ja sen tukena olevien toimintaohjekorttien merkitys matkalla kohti laadukkaampaa työskentelyä. Koulutus pitää sisällään ryhmätyöskentelyosion työryhmänne laatutyön näkökulmasta. Ryhmätyöskentelyosiossa käydään läpi myös työajan/työvuorojen sisällön kehittämistä tehokkaamman työskentelyn varmistamiseksi suhteessa perustehtävään.

Kertaluonteista koulutusta on mahdollisuus jatkaa, mikäli työryhmässänne halutaan ottaa käyttöön Nemovan tiimityöskentelyn malli. Jatkokoulutuksessa keskitytään tiimiläisen työskentelymallin syventämiseen sekä tiimin vetäjän toimintaan. Tarjoamme mahdollisuutta jatkaa työskentelyä myös laadunkehittämisen parissa Nemovan mallin mukaisesti.

Koulutuspaketti 3 (3 h)

Käydään tiivistetysti läpi Nemovan laadunhallinta sekä PACE-työskentelymalli. Koulutus pitää sisällään myös ryhmätyöskentelyosuuden, jossa reflektoidaan yrityksen omaa laadunhallintaa tai perehdytyskansiota. Nemovan kouluttajat antavat ryhmätyöskentelyn päätteeksi myös omat kehittämisideat sekä yrityksen että työryhmän käyttöön.

Kertaluonteista koulutusta on mahdollisuus jatkaa, mikäli työryhmässänne halutaan ottaa käyttöön Nemovan tiimityöskentelyn malli. Jatkokoulutuksessa keskitytään tiimiläisen työskentelymallin syventämiseen sekä tiimin vetäjän toimintaan. Tarjoamme mahdollisuutta jatkaa työskentelyä myös laadunkehittämisen parissa Nemovan mallin mukaisesti.

Koulutuspaketin hinta työryhmälle on 350 euroa (sis. ALV) ja kesto on 3 h. Hinta sisältää kaikki kulut Varsinais-Suomen alueella. Muualla järjestettävään koulutuksen hintaan lisätään matkakulut verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti.

Pääkouluttajana toimii Mika Rostedt, jolla on yli 25 vuoden työkokemus sosiaalialan työstä. Koulutukseltaan Rostedt on sosionomi AMK, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, päihdetyöntekijä, lasten ja nuorten erityisohjaaja.

Lisätietoa: Toiminnanjohtaja Mika Rostedt Nemova Oy
mika.rostedt@nemova.fi / 045 179 4055

”Ihastuin Nemovan PACE-toimintamalliin!
Toki toiminnan laatu sekä samalla prosessien suunnitelmallinen eteneminen ovat myös tärkeitä.
Näen PACEn tuovan edistystä työhyvinvointiin, kun sen avulla keskitytään olennaiseen ja vältetään kaaosta, jota helposti syntyy ihmisten välisessä yhteistyössä. Tykkäsin kovasti myös työntekijöiden selkeästä mahdollisuudesta edetä työntekijästä ammattilaiseksi.”
– Irene Väkevä-Harjula
Aluepalvelu- ja liiketoimintapäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Nemovan kouluttajat Juuso Räihä ja Mika Rostedt

Opettajille ja kouluhenkilökunnalle suunnattu PACE-koulutus (1,5h) 

 

Reflektiivinen koulutus on keskusteleva, ajatuksia herättävä ja antaa eväitä työntekijän omaan työskentelyyn. Koulutus herättelee tarkastelemaan omia työtapoja ja sytyttää halun tehdä terapeuttisesti tärkeää työtä lasten kohtaamisissa ja dialogisuudessa.  

Alustana käytetään lastensuojelun avohuollon työskentelyssä kehitettyä PACE-mallia, mitä on jo vuosia käytetty ja kehitetty Nemovassa. Koulutuksessa tätä sovelletaan koulumaailmaan ja sen haasteisiin. Konteksti on pitkälti erityislasten ja -nuorten parissa työskentely, mutta on sovellettavissa haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja purkamiseen aikuisjohtoisesti. Kouluttaja on toiminut haastavien ja erityislasten koulumaailmassa ja työskennellyt muun muassa isossa erityiskoulussa. 

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa: 

  • Mitä on reflektiivinen työ yksilö- ja tiimitasolla? 
  • Mikä on reflektiivisen tiimityön merkitys PACE-asennetyöskentelyssä? 
  • Mistä koostuu prosessinjohtajuus, mitä on asiantuntijuus? 

Koulutus nostaa esille reflektiivisen ja tiimityön merkityksen. 

 

Koulutuspaketin hinta työryhmälle on 250 euroa (sis. ALV) ja kesto on 1,5 h. Hinta sisältää kaikki kulut Varsinais-Suomen alueella. Muualla järjestettävään koulutuksen hintaan lisätään matkakulut verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti (2022 0,46e/km). 

Nemova Oy on lastensuojelun avohuollon asiantuntijatyöryhmä, joka toimii Turussa.

Vanhempainillan koulutuspaketit 

 

1. Koulutuspaketti: Voimavarat ja PACE (1h) 
  • PACE-asennetyöskentely vanhemmuuteen  
  • Miten lisätä dialogisuutta lapsen kanssa, miten kohdata haasteet?  

2. Koulutuspaketti: Ruuturiippuvuus (1h) 

  • Riippuvuuden synty, kehitys ja siitä pois oppiminen  
  • Dopamiinin merkitys ja taistelu AI:ta vastaan 

 

Yhden vanhempainillan hinta on 200 euroa (sis. ALV) ja kesto 1h. Hinta sisältää kaikki kulut Varsinais-Suomessa. Muualla järjestettävään koulutuksen hintaan lisätään matkakulut verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti (2022 0,46e/km). 

Pääkouluttajana toimii Mika Rostedt, jolla on yli 25 vuoden työkokemus sosiaalialan työstä. Koulutukseltaan Rostedt on sosionomi AMK, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, päihdetyöntekijä, lasten ja nuorten erityisohjaaja. 

 

Lisätietoa: Toiminnanjohtaja Mika Rostedt Nemova Oy  

mika.rostedt@nemova.fi / 045 179 4055  

www.nemova.fi 

 

”Ihastuin Nemovan PACE-toimintamalliin!  Toki toiminnan laatu sekä samalla prosessien suunnitelmallinen eteneminen ovat myös tärkeitä. Näen PACEn tuovan edistystä työhyvinvointiin, kun sen avulla keskitytään olennaiseen ja vältetään kaaosta, jota helposti syntyy ihmisten välisessä yhteistyössä. Tykkäsin kovasti myös työntekijöiden selkeästä mahdollisuudesta edetä työntekijästä ammattilaiseksi.” 

Irene Väkevä-Harjula 

Aluepalvelu- ja liiketoimintapäällikkö 

Laurea-ammattikorkeakoulu