Uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta on kohtaamista, välittämistä ja rinnalla kulkemista. Se on myös kuuntelemista, kysymistä, asioiden ja toimintamallien peilaamista, työkalujen ja tuen antamista sekä toivon ylläpitämistä. Se on uusparin tai uusperheen ja uusperheneuvojan välistä yhteistyötä. (http://www.uusperheneuvoja.fi/uusperheneuvonta/)

Uusperheeksi kutsutaan perhettä, jossa vähintään toisella puolisolla on lapsi/lapsia aiemmasta suhteesta eron jälkeen tai leskeyden seurauksena.

Uusperheen muotoutuminen vie aikaa. Kun uusperhe saa apua ja tukea sen haasteisiin, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin sekä uusperhedynamiikan herättämiin hankaliin tunteisiin, niin uuspari saa kokemuksen siitä, että he yhdessä ovat auttaneet uusperhettä selviämään. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muita positiivisia tunteita parisuhteessa ja perheessä. Sen seurauksena uusperheen perheytyminen etenee ja se alkaa toimia paremmin perheenä.

Uusperheen kehitysvaiheet:

Unelma onnesta
Hämmennys
Täysrähinä
Perheytyminen

Nemova tarjoaa koulutetun ammattilaisen uusperheneuvontaa uusperheille, vertaisryhmätoimintaa uusperheen vanhemmille sekä koulutuspalveluita ammattilaisille.

Uusperheneuvonnassa työmenetelmiä ja välineitä ovat mm.

  • 10 askeleen uusperheen terapiamalli
  • Sukupuu
  • Yhdessä – uusperheen palikat
  • Rakentava riitely

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?