Nemova - elämän keskellä

Avoimuus – Tiedostava kohtaaminen – Samanarvoisuus

Nemova Oy on vuonna 2016 perustettu työntekijöiden omistama yritys, joka tuottaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Yksilöllisesti räätälöidyt tukitoimet on laadittu asiakaskohtaisesti yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Toimintaa ohjaavat eettisyys ja arvot, joita ovat ensisijaisesti lapsi- ja perhelähtöisyys työskentelyssä. Päätoimipaikkamme on Turussa. Palveluihimme kuuluvat:

Nemovan perhetyö on reflektiivistä yhdessä työskentelyä perheen arjen ympäristössä.

Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta rakentuu lapsen / nuoren ja tukihenkilön väliseen luottamussuhteeseen PACE-asenteen avulla.

Nemova Oy tarjoaa vertaisryhmiä, jotka on pääsääntöisesti suunnattu oireilevan lapsen tai nuoren vanhemmille.

Uusperheneuvonta on kohtaamista, välittämistä ja rinnalla kulkemista. Se on myös kuuntelemista, kysymistä, asioiden ja toimintamallien peilaamista, työkalujen ja tuen antamista sekä toivon ylläpitämistä.

Nemovan jälkihuoltopalvelut sisältävät asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäistymiseen tarvittavien toimintamallien vahvistamista.

Nemovan neuropsykiatrinen valmennus (nepsy), rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palveluntilaajan ja lapsen huoltajien kanssa.

Mikäli kiinnostuit meistä palveluntuottajana tai työnantajana, ota rohkeasti yhteyttä!