Annika Hurme

Koulutus:

– Yhteisöpedagogi (AMK)
– Lastensuojelun koulutuskokonaisuus 30op (avoin AMK)

Ohjaaja

annika.hurme@nemova.fi /

Annika Hurme on työskennellyt lastensuojelussa, perhetyössä, koulumaailmassa ja nuorisotyössä. Moniammatillisen yhteistyön kokemusta on karttunut lastensuojelun sijais- ja avohuollossa sekä koulumaailmassa työskentelystä. Annika on asioista innostuva ja kaikenlainen tekeminen on luonteva osa Annikan toimintatapaa ja työskentelyä.

Tavoitteiden mukaisesti nuori tai lapsi pääsee kartuttamaan itselleen hyödyllisiä jokapäiväisiä taitoja, kuten kaupassa käynti, ruuanlaitto ja oleilu. Retket laavuille makkaraa tai lettuja paistamaan, ovatkin usein olleet yksiä ikimuistoisimpia hetkiä asiakkaille. Asiakkaiden kanssa hassuttelu, uusien asioiden oppiminen ja omien tunteiden jakaminen tuovat tasa-arvoa ja asiakaslähtöisyyttä työskentelyyn.

Käytännönläheisyys ja yhteiset kiinnostuksen kohteet ovat onnistuneen työskentelyn avaimia. Kokemuksen karttuminen koulumaailmasta on opettanut tämän olevan hyvä perusta yhteyden löytämiselle. Säännölliset tapaamiset tuovat lasten ja nuorten elämään turvallisuutta ja tasapainoa. Voimavarojen löytäminen ja tulevaisuuden tutkailu onnistuu “Omin jaloin”-menetelmällä; tutkaillaan ja ihmetellään yhdessä omaa elämää ja löydetään oman elämän tarkoitusta ja tavoitteita.

Annikan motto työssä on “Rajoja ja rakkautta”.

Annika on aloittanut Nemovassa 2019 loppuvuodesta ja toimii podcasttiimissä. Annikan tunnistaa hersyvästä naurusta ja kovasta äänestä.

Ota yhteyttä Annikaan