Annukka Pekola

Koulutus:

 

  • Toimintaterapeutti AMK
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmentaja

0442352697 annukka.pekola@nemova.fi

Annukka on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2013 ja keväällä 2019 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Annukka on työskennellyt toimintaterapeuttina neurologisessa kuntoutuksessa parin vuoden ajan. Lasten ja nuorten parissa työskentelyä on kertynyt vuosien mittaan perhekuntoutuksessa, sopeutumisvalmennuskursseilla, lasten toimintaterapiaharjoittelussa, päiväkodissa, lasten ryhmien ohjaajana sekä nuorten leiriohjaajana. Leiriohjaajakoulutuksessa ja leireillä ohjaajatiimissä ollessa Annukalla vahvistui hyväksyvän, tasavertaisen yhteisöllisyyden luominen sekä nuorten elämää koskettavat teemat, keskustelut ja toiminnalliset leikit. Monet nuoret sanoivat viikon olleen heidän elämänsä parhaita.

 

Monipuolinen opiskelu- ja työkokemus sekä ulkomailla työskentely ovat antaneet Annukalle laajasti näkökulmia ja valmiuksia asiakastyöhön. Annukka on ihmisenä empaattinen, rehellinen ja aidosti välittävä. Annukka pitää työssä ja elämässä kehittymistä arvossa. Vastoinkäymiset on todettu jälkikäteen opettavaisiksi ja ne ovat lisänneet nöyryyttä ja kiitollisuutta. Annukka harrastaa joogaa, ulkoilua ja lukemista sekä oman lapsen kanssa touhuamista. Parasta on myös hetket hassuttelulle, riemulle ja läsnäololle. Mielenkiinnonkohteita ovat myös vaihtelevassa määrin musiikki, elokuvat ja matkustelu sekä piirtäminen ja maalaaminen. Lisäkoulutusta on mm. tunnetaidoista ja kehotietoisuudesta.

 

Annukalle on tärkeää luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde. Annukka tekee tavoitteellista työtä asiakaslähtöisesti, kannustaen ja vahvuuksia esiin tuoden. Annukka haluaa omalla toiminnallaan ja panoksellaan edistää ja tukea ihmisten hyvää, merkityksellistä arkea ja hyvinvointia. Asiakkaiden myönteinen muutos voimaannuttaa ja palkitsee. Tärkeää on olla asiakkaista itsestään lähtevän muutoksen mahdollistajia ja vierellä kulkijoita. Annukka tuo hyväksyvän, rauhallisen ja lempeän ilmapiirin, jossa on mukana leikkimielisyyttä, keveyttä ja innostusta.

 

Nepsy-valmennus Annukan kanssa etenee suunnitelmallisesti, sitoutuneesti, yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti eri menetelmiä soveltaen. Yhteistyö läheisten kanssa on myös olennaista. Muutos voi näkyä mm. minäkuvan ja itsetunnon vahvistumisena, itsetuntemuksessa, arjen hallinnan lisääntymisenä, sosiaalisten taitojen vahvistumisena, uusien tapojen ja keinojen löytymisenä neuropsykiatristen piirteiden ja haasteiden hallintaan sekä myönteisempänä tulevaisuuteen suhtautumisena.

Ota yhteyttä Annukkaan