Carina Seikkilä

Koulutus:

  • seksuaaliterapeutti
  • sosionomiopiskelija (AMK)
  • nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
  • päihdetyöntekijä

Ohjaaja

Carina on työskennellyt 20 vuotta lasten- ja nuorten parissa. Työ sijaishuollossa on sisältänyt monipuolisesti erilaisia alueita ja työtehtäviä kuten erityisen hoidon osaston (EHO) kehittämisen ja sisällön tuotannon sekä Eho -osastolla työskentelyn, erityiskoulun ohjaajan tehtävät opettajan työparina, sijaishuollon osaston ohjaajan tehtävät sekä päihde- ja seksuaalineuvonnan vastaanoton perustamisen ja siinä työskentelyn. Carina on toiminut myös ammatillisena tukihenkilönä lastensuojelun asiakkaille. Perhetyön merkitys on korostunut aina hänen työssään ja jokaisessa asiakastilanteessa hän on ottanut perheen mukaan asiakkaan prosessiin tai perhe itsessään on ollut asiakkaana.

Carinalla on kouluttautunut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, päihdetyöntekijäksi, seksuaalineuvojaksi, seksuaaliterapeutiksi ja vuoden 2019 aikana hän valmistuu sosionomiksi. Lisäksi hänellä on useita täydennyskoulutuksia mm. ratkaisukeskeisyydestä ja lastensuojelun työmenetelmistä.

Carinan koulutustausta seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina on tuonut mukanaan sen, että hän on työssään lastensuojelussa työskennellyt paljon seksuaalisesti hyväksikäytettyjen tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa. Carina hyödyntää työssään terapeuttisia työmenetelmiä tukien nuoren seksuaalista omakuvaa ja identiteettiä ja vahvistaa nuoren omia voimavaroja käsittelemään elämänsä haasteita seksuaalisuuden alueilla.
Carinan vahvoja osaamisalueita työssä on vuorovaikutustaidot, kiintymyssuhdehäiriöisten asiakkaiden parissa työskentely, seksuaalisuuden eri osa-alueet seksuaali-identiteetin muodostamisesta seksuaalisen hyväksikäytön – ja väkivallan uhrien kanssa työskentely sekä perhetyö.

Työntekijänä Carina on helposti lähestyttävä, herkällä korvalla kuunteleva, kiinnostunut ja aidosti läsnä asiakkaan elämäntarinan vaiheista. Carina on huumorintajuinen ja lämmin ihminen jolla hymy on hyvä tavaramerkki.

Ota yhteyttä Carinaan