Eero Saikko

Koulutus:

  • Sosiaalikasvattaja

ohjaaja

Puh ja email: Lisätään

Eero Saikko on työskennellyt 25 vuotta lastensuojelussa, perhekodissa, erityislastenkodeissa, erityisen huolenpidon osastolla ja vastaanottoyksikössä. Eerolla on kokemusta lastenkodin ohjaajana toimisesta ja esimiestehtävistä. Aiemman työuransa Eero on tehnyt ravintola-alalla, keittiötyössä ja asiakaspalvelussa.

Eero on pohtiva, asioita monelta kantilta tarkasteleva, rauhallinen ja jämäkkä. Lähtökohtana työskentelyyn Eerolla on ihmisen aito, välittävä kohtaaminen ja kuunteleminen.
Eero on harrastanut/harrastaa näyttelemistä, vaeltamista, shakinpeluuta, matkustamista ja lukemista.
Koulutus:
  • Sosiaalikasvattaja
  • TCI, Therapeutic Crisis Intervention, terapeuttinen kriisiväliintulo

Ota yhteyttä Eeroon