Hannu Saarnio

Koulutus

  • Sosionomi AMK
  • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
  • Kasvatustieteen opintoja
Hannu Saarnio

Ohjaaja

Puh. 044 242 0352 / hannu.saarnio@nemova.fi

Sosiaalialalla vielä uusi työntekijä Hannu Saarnio on ehtinyt keräämään lyhyestä urastaan huolimatta kokemuksia niin kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä, vammaispalveluista, kuin autismin kirjon nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä.

Asiakastyössä häntä kiinnostavat erityisesti jaetut ajatukset ja keskustelu psykososiaalisena kasvuna. Ohjaajana hän on asiakaslähtöinen ja alleviivaa kuuntelun, sekä avoimen, hyväksyvän ja turvallisen sosiaalisen tilan merkitystä. Työtavassaan hän on vahvan reflektiivinen ja analyyttinen, mutta myös empaattinen ja huomioiva. Ohjauksessa Hannu katsoo tärkeäksi yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden, erityispiirteiden ja näkökulmien huomioimisen ja yhdistelemisen, olivatpa ne sitten sosiokulttuurisia, taikka esimerkiksi henkilökohtaisiin vahvuuksiin liittyviä.

Ota yhteyttä Hannuun