Hannu Saarnio

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  • Sosiologian opintoja avoimessa yliopistossa
Hannu Saarnio

Nepsyvalmentaja / Ohjaaja

Puh. 044 242 0352 / hannu.saarnio@nemova.fi

Nemovassa Hannu työskentelee nepsy-valmentajana, ammatillisena tukihenkilönä ja perhetyöntekijänä asiakasryhminään niin lapset ja nuoret kuin aikuiset ja jälkihuoltoon oikeutetut nuoret aikuisetkin.

Hannu valmistui loppusyksystä 2020 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja kokee koulutuksen avanneen uusia polkuja ja auttaneen häntä vahvasti oman asiantuntijuuden kehittämisessä.

Asiakastyössä häntä kiinnostavat erityisesti jaetut ajatukset ja keskustelu psykososiaalisena kasvuna. Ohjaajana hän on asiakaslähtöinen ja alleviivaa kuuntelun sekä avoimen, hyväksyvän ja turvallisen sosiaalisen tilan merkitystä. Työtavassaan hän on vahvan reflektiivinen ja analyyttinen, mutta myös empaattinen ja huomioiva. Ohjauksessa Hannu katsoo tärkeäksi yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden, erityispiirteiden ja näkökulmien huomioimisen ja yhdistelemisen, olivatpa ne sitten sosiokulttuurisia, taikka esimerkiksi henkilökohtaisiin vahvuuksiin liittyviä. Moninaisista ohjausympäristöistä hän löytää itsensä usein metsistä, sulkapallohalleista, kiipeilykeskuksista ja kaupunkien kaduilta vaikka viihtyy myös pöydän ääressä muistiinpanoja tekemässä.

Hannu Saarnio on kerännyt kokemuksia kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä ja vammaispalveluista, jossa kiinnostui erityispiirteisyydestä.

 

Tutustu tästä Nemovan nepsykuvaukseen

Ota yhteyttä Hannuun