Heli Clarke

Koulutus:

  • YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä
  • Perheterapeutti (ET)

Sosiaalityöntekijä

Puh 044 243 1810 / heli.clarke@nemova.fi

Sosiaalityöntekijänä:

Heli on työskennellyt sosiaalityöntekijänä lasten ja perheiden kanssa yli 30 vuoden ajan: lastensuojelun avohuollossa (kymmenen vuotta) ja sijaishuollossa (perhekuntoutuskeskuksessa, perhehoidossa, nuorisokodissa) sekä ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa vastaavana kuraattorina suurella yläkoululla (kaksikymmentä vuotta). Vuodesta 2006 Heli on myös erityistason perheterapeutti. Menetelmäkoulutuksia: Depressiokouluohjaaja (Depressiokoulu on masennuksen ehkäisyn ja hoidon ryhmämuotoinen psykoedukatiivinen menetelmä), Vanhemman Neuvo-ohjaaja (erovanhemmuuteen tukeva menetelmä) ja seikkailuohjaaja. Lisäksi lievästä kouluttautumisriippuvuudesta kärsivänä Heli on käynyt kaikki työnantajien kustantamat kulloinkin ajankohtaiset koulutukset (mm. lyhytterapiaa, traumaa, kehollisia menetelmiä, kiintymyssuhdeteoriaa, psykiatristen oireiden hoitoa perusterveydenhoidossa/oppilashuollossa käsitteleviä koulutuksia). Heli on aina  kiinnostunut uusista tavoista tehdä työ, ja kehittää lapsekkaalla innolla kokonaan uusia, tai soveltaa uusiksi vanhoja menetelmiä. 

Yläkoululla työskennellessään Heli on lasten ja perheiden elämäntilanteen lisäksi tutustunut nuorten väliseen vuorovaikutukseen, koulunkäynnin haasteisiin, iloihin ja tukemiseen, koululuokkien dynamiikkaan, kiusaamisen taustoihin, ehkäisyyn ja käsittelemiseen – myös koulun ja kodin aikuisten huolet ja ilot olivat työssä aina läsnä. Koulun sosiaalityössä tehdään päivittäin tiivistä moniammatillista yhteistyötä koulun sisällä ja koko kunnan (lasten, nuorten ja perheiden) verkoston kanssa, ja työntekijä pääsee tekemään työtä myös ryhmätasolla: ryhmäytymispäiviä, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä oppilaiden kaveriporukoiden ja kokonaisten luokkien kanssa. Suurin osa työstä tehdään silti samoin kuin lastensuojelun sosiaalityössä: lapsen ja hänen perheensä kanssa kasvokkain.  

Kaikissa työympäristöissään Heli on työskennellyt perhekeskeisesti ja perheterapeuttisesti aina kun mahdollista. Helin ajatuksia perheterapeuttisesta työotteesta sosiaalityössä:  

Heli uskoo työntekijän, lapsen ja perheen yhteiseen lujaan työntekoon tulevaisuuden hyväksi. Lapsi/nuori ja perhe tuovat työhön rehellisen kertomuksen elämästään, työntekijät kaiken hankkimansa koulutuksen: tiedon, taidon, menetelmät, ja oman rehellisen ihmisenä olemisensa vikoineen. Molemmat kuuntelevat ja kuulevat kaikkia mukana olijoita ja pyrkivät kohti yhdessä löydettyjä tavoitteita, yhdessä myös perheen muun verkoston kanssa. Usein istumme tapahtuneiden raskaiden tilanteiden keskellä – silloin on tärkeää, että työskentelyyn kuuluu myös ilo ja hassutus (PACE-asenteen “P”= “playfulness”), joka pieninä annoksina kantaa eteenpäin. Pitkään työtä tehneiden tekijöiden voimavarana ovat ne lapset ja nuoret, jotka ylivoimaisilta näyttäneistä tilanteista ponnistivat elämänvoimansa työntäminä toimiviksi aikuisiksi – he todistavat, että selviäminen on iso vaihtoehto.