Joni Lähteenmäki

Koulutus:

  • Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä

Puh 0442431810 / joni.lahteenmaki@nemova.fi

Joni Lähteenmäki on valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan sosiaalityö. Gradussaan hän on tutkinut lastensuojelun vaikuttavuutta ja sen eri indikaattoreita. Joni painottaa sosiaalityön pohjautuvan tutkimuksiin ja näyttöön perustuvaksi orientaatioksi, jossa tärkeänä voimavarana on asiakkaan voimaannuttaminen ja oman motivaation sekä positiivisten toimintamallien vahvistaminen. Työskentelyssä käytetään ratkaisukeskeistä työotetta sekä tuetaan positiivista vuorovaikutusta, joiden avulla vahvistetaan asiakkaan omia tavoitteita ja suunnitelmia.

Joni on työskennellyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Työkokemusta hänellä on erityisesti lastensuojelun avopuolella ja sijaishuollossa. Hänen vahvana osaamisalueenaan ovat myös perheiden neuropsykiatriset kuntoutukset avopuolella, joihin vastaamaan hän on suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan opinnot. Työkokemusta on karttunut myös psykiatriasta sekä terveydenhuollon moniammatillisessa työyhteisössä toimimisesta. Hänen asiantuntija-alueitaan ovat lisäksi hyvinvointipolitiikka, sosiaalipolitiikka, rakenteellinen sosiaalityö, sekä sosiaalityön eri menetelmät.

Esimerkiksi moniammatillinen yhteistyö ja asiakaslähtöisyys.

Jonilla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja halu kehittyä sosiaalityön asiantuntijana.

Ota yhteyttä Joniin