Juuso Räihä

Koulutus

  • Sosionomiopiskelija (AMK)
  • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
  • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Vastaava ohjaaja

Puh 0442382569 / juuso.raiha@nemova.fi

Juuso on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa 2009-2019 ja Nemovassa lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain palveluiden parissa vuodesta 2019 alkaen. Työkokemusta on kertynyt niin vaativista erityisyksiköistä, koulukodeista, kuin pienryhmäkodeistakin. Työtehtävissä Juuso on tullut lapsille ja nuorille tutuksi reippaana, aktiivisena ja huomioonottavana toimijana, mutta myös rinnalla kulkijana, joka kuuntelee, on mukana elämän suurissa ja pienissä muutoksissa. Ammatillisena tukihenkilönä ja omaohjaajana Juuso tekee laadukasta ja pitkäjänteistä työtä asiakkaan rinnalla. Juuso on sosionomiopiskelija ja koulutukseltaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja, sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Täydennyskoulutuksena löytyy muun muassa psykiatrisen osaamisen vahvistaminen, joka on lisännyt valmiuksia oman työn kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen käytännön työn tukena.

Perhetyö on tullut sijaishuollon pitkän historian kautta tutuksi ja asiakasprosessit ovatkin monen asian summa, joihin Juuso heittäytyy mukaan täydellä sydämellä ja asiakkaan perhe-, lähtö- tai elämäntilanteesta riippumatta, kohdaten asiakkaat kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti.  Juuso on hyvä kuuntelija, joka haastaa keskusteluissa omaan pohdintaan, tarjoten erilaisia tulokulmia elämän haasteissa.

Juuson harrastuksiin kuuluu Mila-koiran kanssa lenkkeily, retkeily, kuntosali ja dj-hommat. Lisäksi jalkapallo on lähellä Juuson sydäntä.

Juusolla on työhistoriaa monikulttuurisesta työstä, jossa korostuvat taidot kohdata asiakas ainutlaatuisena yksilönä ymmärtäen elämän monimuotoisuutta ja eri ikäkausien tuomia haasteita oman paikan löytämisessä maailmassa. Asiakastyössä Juuso kuuntelee, haastaa reflektointiin ja tarjoaa luotettavaa aikuisen läsnäoloa, ymmärtäen myös oman tilan ja ajan ottamista. Kasvun ja kehityksen ymmärtäminen, sekä kuuntelutaidot ovat työskentelyn keskiössä, johon Juuso peilaa vahvasti PACE-teoriaa luottamussuhteen rakentamisessa ja laadukkaassa työskentelyssä.

Juuso toimii Nemovassa vastaavana ohjaajana, sekä toimii erilaisissa kehittämistyötä rakentavissa tiimeissä.

Ota yhteyttä Juusoon