Juuso Räihä

Koulutus

  • Sosionomiopiskelija (AMK)
  • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
  • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Vastaava ohjaaja

Puh 0442382569 / juuso.raiha@nemova.fi

Juuso Räihä on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa vuodesta 2009 alkaen ja työkokemusta on kertynyt niin vaativista erityisyksiköistä, koulukodeista, kuin pienryhmäkodeistakin. Lastensuojelun sijaishuollossa Juuso on tullut lapsille ja nuorille tutuksi reippaana, aktiivisena ja kaikki huomioonottavana toimijana, mutta myös kasvattajana, joka kuuntelee, on mukana elämän suurissa ja pienissä muutoksissa, sekä omaohjaajana, joka tekee laadukasta ja pitkäjänteistä työtä asiakkaan rinnalla. Juuso on sosionomiopiskelija ja koulutukseltaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja, sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Täydennyskoulutuksena löytyy muun muassa psykiatrisen osaamisen vahvistaminen, joka on lisännyt valmiuksia oman työn kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen käytännön työn tukena.

Perhetyö on tullut sijaishuollon pitkän historian kautta tutuksi ja asiakasprosessit ovatkin monen asian summa, joihin Juuso heittäytyy mukaan täydellä sydämellä ja asiakkaan perhe-, lähtö- tai elämäntilanteesta riippumatta, kohdaten asiakkaat kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti.  Juuso on hyvä kuuntelija, joka haastaa keskusteluissa omaan pohdintaan, tarjoten erilaisia tulokulmia elämän haasteissa.

Juusolla on työhistoriaa monikulttuurisesta työstä, jossa korostuvat taidot kohdata asiakas ainutlaatuisena yksilönä ymmärtäen elämän monimuotoisuutta ja eri ikäkausien tuomia haasteita oman paikan löytämisessä. Asiakastyössä Juuso kuuntelee, haastaa reflektointiin ja tarjoaa luotettavaa aikuisen läsnäoloa, ymmärtäen myös oman tilan ja ajan ottamista.

Ota yhteyttä Juusoon