Juuso Räihä

Koulutus

  • Sosionomiopiskelija (AMK)
  • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
  • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Vastaava ohjaaja

Puh 0442382569 / juuso.raiha@nemova.fi

Juusolla on työkokemusta lastensuojelusta lähes 15 vuoden ajalta. Juuso on työskenntellyt lastensuojelun sijaishuollossa 2009-2019 ja Nemovassa lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain palveluiden parissa vuodesta 2019 alkaen. Työkokemusta ennen Nemovaa on kertynyt niin vaativista erityisyksiköistä, koulukodeista, kuin pienryhmäkodeistakin. Työtehtävissä Juuso on tullut lapsille ja nuorille tutuksi reippaana, aktiivisena ja huomioonottavana toimijana, mutta myös rinnalla kulkijana, joka kuuntelee, on mukana elämän suurissa ja pienissä muutoksissa. Ammatillisena tukihenkilönä Juuso tekee laadukasta ja pitkäjänteistä työtä asiakkaan rinnalla. Juuso on sosionomiopiskelija ja koulutukseltaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja, sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Täydennyskoulutuksena löytyy muun muassa psykiatrisen osaamisen vahvistaminen, joka on lisännyt valmiuksia oman työn kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen käytännön työn tukena.

Perhetyö on tullut sijaishuollon pitkän historian kautta tutuksi ja asiakasprosessit ovatkin monen asian summa, joihin Juuso heittäytyy mukaan täydellä sydämellä ja asiakkaan perhe-, lähtö- tai elämäntilanteesta riippumatta, kohdaten asiakkaat kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, asiakkaan ainutkertaisuuden huomioiden ja sitä korostaen.  Juuso on hyvä kuuntelija, joka haastaa keskusteluissa omaan pohdintaan, tarjoten erilaisia tulokulmavaihtoehtoja elämän haasteissa.

Juuson harrastuksiin kuuluu Mila-koiran kanssa lenkkeily, retkeily ja videopelaaminen sekä sen ilmiöiden seuraaminen. Lisäksi jalkapallo on lähellä Juuson sydäntä. Aiempaa harrastustaustaa löytyy monien joukkuelajien parista niin pelaajana, kuin erotuomarinakin. Joukkuelajit ovat jo varhain tuoneet hänelle tiimipelaajan asenteen ja yksilöllisten kykyjen huomioimisen. Erotuomaritausta nuoruudessa on varmasti tuonut olemiseen ja tekemiseen jämäkkyyttä, mutta myös oikeudenmukaisuuden toteutumisen tärkeyden arvomaailman kulmakivenä.

Juusolla on työhistoriaa monikulttuurisesta työstä, jossa korostuvat taidot kohdata asiakas ainutlaatuisena yksilönä ymmärtäen elämän monimuotoisuutta ja eri ikäkausien tuomia haasteita oman paikan löytämisessä maailmassa. Asiakastyössä Juuso kuuntelee, haastaa reflektointiin ja tarjoaa luotettavaa aikuisen läsnäoloa, ymmärtäen myös oman tilan ja ajan ottamista. Kasvun ja kehityksen ymmärtäminen, sekä kuuntelutaidot ovat työskentelyn keskiössä, johon Juuso peilaa vahvasti PACE-teoriaa luottamussuhteen rakentamisessa ja laadukkaassa työskentelyssä.

Juuso toimii Nemovassa vastaavana ohjaajana, sekä toimii erilaisissa kehittämistyön prosesseissa vastuutehtävissä.

Ota yhteyttä Juusoon