Juuso Santakivi

Koulutus:

 

  • Sosionomi (AMK)
  • Kasvatustieteen perusopinnot
  • Seikkailukasvatuksen opintoja

Ohjaaja

0451961303  juuso.santakivi@nemova.fi

Juusolla on työkokemusta sosiaalialalta, pääasiassa lastensuojelun sijaishuollosta, yli 11 vuotta. Hän on työskennellyt lasten parissa ohjaajan tehtävissä pitkissä, jopa yli vuosikymmenen omaohjaajuussuhteissa, tehden samalla tiiviisti yhteistyötä perheiden kanssa. Työhistoriaa Juusolla on lisäksi muun muassa liikunnanopettajana toimimisesta.

Juuso on koulutukseltaan sosionomi. Lisäkoulutusta Juuso on hankkinut muun muassa kasvatustieteistä sekä seikkailukasvatuksen parissa EU:n kansainvälisestä ohjelmasta. Juuson työote on lapsilähtöinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Juuso käyttää työssään apunaan paljon luontoa ja sen voimauttavaa vaikutusta.

 

Juuson vahvuuksia:

Juusolla on vahva joukkueurheilutausta, joten monipuolinen tiimityö on verissä.

Liikunnallisuus ja urheilullisuus.

Luonnon käyttäminen hyväksi työskentelyssä.

Juuso on lapselle turvallinen aikuinen, perheelle luotettava lisävoimavara ja moniammatilliselle tiimille oman näkemyksensä ja kokemuksensa jakava palanen.

Ota yhteyttä Juusoon