Karoliina Jaatinen

Koulutus:

    • Laillistettu psykologi, PsM

Psykologi

Psykologina

Karoliina on työskennellyt vuodesta 2018 lasten ja perheiden parissa ja perehtynyt näihin teemoihin myös opinnoissaan. Hän on lisäkouluttautunut kognitiivisen käyttäytymisterapian ja Theraplayn perusteisiin, perehtynyt valikoivaan puhumattomuuteen sekä muihin lastenpsykiatrisiin ilmiöihin. Karoliinan työtä ohjaavat vuorovaikutukseen liittyvät näkökulmat ja työotteessa on kognitiiviselle käyttäytymisterapialle ominaisia piirteitä. Työssään Karoliinalla on aina tavoitteena löytää perheen kanssa ne ratkaisut, jotka tukevat kaikkien perheenjäsenten kasvua, kehitystä ja voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla.

Nemovalaisena Karoliina on avoin ja keskusteleva. Asiantuntijaroolissa hän tarkastelee asioita monista eri tulokulmista rohkeasti. Perheiden ja lasten kanssa työskennellessä Karoliinalle on tärkeintä kiireetön kohtaaminen ja tasa-arvoisuus.

Ota yhteyttä Karoliinaan