Mika Rostedt

Koulutus:

 • sosionomi AMK
 • nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
 • päihdetyöntekijä
 • lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • TCI Therapeutic crisis intervention, terapeuttinen kriisiväliintulo
 • Theraplay
 • The Working Model of the Child Interview (WMCI)
 • Valokuvaterapauttinen työskentely
 • Reflektiivinen kyky ja sen vahvistaminen
 • Raskausajan, Vauva ja Taapero MIM- Marschak Interaction Method
 • Yhteisökoulutus
 • Dialogitaitoja vihapuheen käsittelyyn
 • NLP. tukiperhekoulutus.

Toiminnanjohtaja, Nemova Oy:n osakas

Ammatillinen tukihenkilö, perhetyöntekijä

Puh 045 179 4055 / mika.rostedt@nemova.fi

Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on noin 30 vuoden sosiaalialan työkokemus niin työntekijänä kuin esimiestehtävissäkin.

Hän on aloittanut työuransa katutyöntekijänä ja etsivässä nuorisotyössä, ja työskennellyt sen jälkeen erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa nuorisotyössä, ohjaajana erityispedagogiikkaan erikoistuneessa peruskoulussa, lastensuojelun sijaishuollossa (pienryhmäkoti ja kiireelliset sijoitukset), päihdeongelmaisten avohoidossa, päihdehoitolaitoksessa, ehkäisevässä päihdetyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja palveluvastaavana ja ohjaajana ennaltaehkäisevän lastensuojelun avopalveluissa.

Mika on joustava, mutta jämäkkä, rauhallinen, innostaja ja motivaattori.

Mikaa voi kutsua ENTJ-tyypin omaavaksi persoonaksi, start up henkiseksi, joka näkee mahdottomuuksissa mahdollisuuksia. Peräänantamaton työskentely asiakkaiden hyvinvoinnin ja tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä Nemovan yrityksen toiminnan kehittäminen ovat asioita joista Rostedt kokoaa työnsä palkinnot.

Reflektiivisen ja ratkaisukeskeisen työotteensa kautta Mika toimii Nemovan innovatiivisena kehittäjänä.

Ota yhteyttä Mikaan