Mika Rostedt

Koulutus:

 • sosionomi AMK
 • nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
 • päihdetyöntekijä
 • lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • TCI Therapeutic crisis intervention, terapeuttinen kriisiväliintulo
 • Theraplay
 • The Working Model of the Child Interview (WMCI)
 • Valokuvaterapauttinen työskentely
 • Reflektiivinen kyky ja sen vahvistaminen
 • Raskausajan, Vauva ja Taapero MIM- Marschak Interaction Method
 • Yhteisökoulutus
 • Dialogitaitoja vihapuheen käsittelyyn
 • NLP. tukiperhekoulutus.

Toiminnanjohtaja, Nemova Oy:n osakas

Ammatillinen tukihenkilö, perhetyöntekijä

Puh 045 179 4055 / mika.rostedt@nemova.fi

Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on noin 30 vuoden laaja sosiaalialan työkokemus.

Hän on aloittanut työuransa parikymppisenä nuoriso-ohjaajana, katutyöntekijänä ja etsivässä nuorisotyössä ja työskennellyt sen jälkeen erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa nuorisotyössä.

Mika jatkokouluttautui päihdetyöntekijäksi toimi päihdeongelmaisten avohoidossa, päihdehoitolaitoksessa, ehkäisevässä päihdetyössä sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Myöhemmin Mika jatkokouluttautui lasten ja nuorten erityisohjaajaksi ja on toiminut ohjaajana erityispedagogiikkaan erikoistuneessa peruskoulussa, lastensuojelun sijaishuollossa (pienryhmäkoti ja kiireelliset sijoitukset), jatkokouluttautui sosionomiksi (AMK) ja toimi palveluvastaavana sekä ohjaajana ennaltaehkäisevän lastensuojelun avopalveluissa.

Nemovassa Mika toimii esihenkilön tehtävissä toiminnanjohtajana, mutta myös rivityöntekijänä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Mikaa on kiinnostanut aina kouluttautuminen, tiedon hankinta sekä lisäkoulutukset ja Mika pitääkin itseään ikuisena oppijana.

Mikaa voi kutsua ENTJ-tyypin omaavaksi persoonaksi ja startup-henkiseksi ihmiseksi, joka näkee mahdottomuuksissa mahdollisuuksia, niin asiakkaissa kuin arkisessa työssäkin.

Peräänantamaton työskentely asiakkaiden hyvinvoinnin ja tavoitteiden saavuttamiseksi on asioita, joista Rostedt kokoaa työnsä palkinnot.

Työtapana Mikalla on käytössä ratkaisukeskeinen työote, mutta myös kiintymyssuhdeteoreettinen lähestyminen, PACE-asennetyöskentely (Daniel Hughes).

Mika viihtyy luonnossa, mutta myös kaupungeissa.  Harrastuksina Mikalla on musiikin kuuntelu ja soittaminen, kuntosali, videopelaaminen, moottoripyörät, autot ja veneet.

Arjessa Mikalla on kotona odottamassa kolme lasta, jotka haastavat Mikaa kasvattajana ja isänä.

Mika on joustava, mutta jämäkkä, rauhallinen, innostaja ja motivaattori.

Peräänantamaton työskentely asiakkaiden hyvinvoinnin ja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat asioita, joista Rostedt kokoaa työnsä palkinnot.

Työtapana Mikalla on käytössä ratkaisukeskeinen työote, mutta myös kiintymyssuhdeteoreettinen lähestyminen, PACE-asennetyöskentely (Daniel Hughes).

Reflektiivisen ja ratkaisukeskeisen työotteensa kautta Mika toimii Nemovan innovatiivisena kehittäjänä.

Ota yhteyttä Mikaan