Toni Patama

Koulutus:

  • Lasten-ja nuorten erityisohjaaja

Ohjaaja

”Talonrakentamisesta ihmisten rakentamiseen”

Toni Patama on toiminut jalkapallo-, ja yleisurheiluvalmentajan tehtävissä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Valmentajanaja urheiluseuran toiminnanjohtajana Patama kohdannut lapsia, nuoria ja aikuisia eri lähtökohdista ja kulttuureista ja pystyy hyödyntämään näitä taitojaan niin yksilö-, kuin ryhmätyössäkin.

8 vuotta sitten naulapyssy vaihtui kasvatusoppaisiin ja sillä tiellä ollaan. Patama on toiminut tukihenkilönä, oheisvanhemmuusohjaajana, jälkihuollon työntekijänä, pienryhmäkodin-, perhekodin-, ja erityislastenkodin ohjaajana.

Patama on sosiaalinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava ja muut huomioonottava työntekijä. Hän osaa kohdata lapsen/nuoren huomioiden heidän tarpeet ja osaa löytää oikeat ”työkalut” työskentelyyn nopeasti. Patama toimii johdonmukaisesti ja jämäkästi, mutta huomioi aina lapsen/nuoren tarpeen asioissa. Patama osaa samaistua lapsen/nuoren tilanteeseen, mutta pitää työnteon aina ammatillisena. Huumori on myös iso voimavara Pataman työnteossa. Vapaa-aika kuluu pelaten jalkapalloa, lenkkeillen ja piirrellen.

 

Koulutukset:

  • Laskettelunohjaaja
  • Yleisurheiluohjaajan koulutus
  • Jalkapallovalmentajan-koulutus
  •  Lapsen/nuoren lahjakkuus urheilussa
  •  Kiintymyskeskeinen vanhemmuus, intersubjektiivinen kasvatus, traumaattisen lapsen kohtaaminen, kiinnipitokoulutus, lapsen/nuoren lahjakkuus urheilussa, lapset puheeksi-koulutus

Ota yhteyttä Toniin