Tiimi

Noora Vänni
toimitusjohtaja
Nemovan toimitusjohtaja Noora Vänni on toiminut lastensuojelun ammattilaisena vuodesta 2004.
Mika Rostedt
toiminnanjohtaja
Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on yli 20 vuoden sosiaalialan työkokemus niin työntekijänä kuin esimiestehtävissäkin.
Eeva-Leena Rostedt
hallituksen puheenjohtaja
Eeva-Leena Rostedt on yksi Nemova Oy:n osakkaista ja hallituksen puheenjohtaja.
Carina Seikkilä
ohjaaja
Carina on työskennellyt 20 vuotta lasten- ja nuorten parissa.
Hannu Saarnio
ohjaaja
Sosiaalialan uudella työntekijällä Hannu Saarniolla on kokemuksia niin kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä, vammaispalveluista kuin autismin kirjon nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä.
Jussi Pirnes
ohjaaja
Jussi Pirnes on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa kasvatustyöntekijänä seitsemän vuotta.
Joni Lähteenmäki
sosiaalityöntekijä
Joni on työskennellyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Työkokemusta hänellä on erityisesti lastensuojelun avopuolella ja sijaishuollossa.
Elina Tiistola
palveluvastaava
Elina on psykiatriaan syventynyt toimintaterapeutti, joka omaa vankan kokemuksen sekä perheiden, että yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Juuso Räihä
vastaava ohjaaja
Juuso Räihä on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa vuodesta 2009 alkaen.
Kimmo Hollmén
ohjaaja
Kimmo on suorittanut Uusperheneuvoja-koulutuksen vuonna 2018. Uusperheteemat sekä -elämä on Kimmolle tuttua vuodesta 2014 oman perheen kautta.
Vilhelm Siren
ohjaaja
Vilhelm on ruotsia äidinkielenään puhuva ohjaaja
Annukka Pekola
ohjaaja
Annukka on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2013 ja keväällä 2019 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi
Lena Rajalin
ohjaaja
Lena on erityisopettaja, jolla on yli 30 vuoden työkokemus.
Anne Nyman
ohjaaja
Annella on 20 vuoden kokemus erityislapsista ja -nuorista. Hän on työskennellyt kahdeksan vuotta ohjaajana lastensuojelun sijaishuollon eri yksiköissä; koulukodin kouluohjaajana, päihdeyksikössä, erityisen huolenpidon osastolla sekä sijaishuollon perusosastoilla.
Toni Patama
ohjaaja
Toni Patama on toiminut jalkapallo-, ja yleisurheiluvalmentajantehtävissä lähes kolmenkymmenenvuoden ajan.
Annika Hurme
ohjaaja
Annika on vuodesta 2014 nuorisotyössä ja lastensuojelussa työskennellyt yhteisöpedagogi.
Juuso Santakivi
ohjaaja
Juuso on koulutukseltaan sosionomi. Lisäkoulutusta Juuso on hankkinut muun muassa kasvatustieteistä sekä seikkailukasvatuksen parissa EU:n kansainvälisestä ohjelmasta. Juuson työote on lapsilähtöinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Juuso käyttää työssään apunaan paljon luontoa ja sen voimauttavaa vaikutusta.
Monica Katavisto
toimistotyöntekijä
Monica on toimistotyöntekijä