NEMOVA OY

Elämän keskellä

Olemme sosiaalialan yritys

Avohuoltopalveluita

Nemova Oy on vuonna 2016 perustettu työntekijöiden omistama yritys, joka tuottaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Nemova tarjoaa perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa, nepsy-valmennusta, jälkihuoltoa, uusperheneuvontaa ja vertaisryhmätoimintaa. Yksilöllisesti räätälöidyt tukitoimet on laadittu asiakaskohtaisesti yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Toimintaa ohjaavat eettisyys ja arvot, jotka ovat kohtaaminen, samanarvoisuus ja avoimuus.

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – eli leikkisä, hyväksyvä, utelias ja empaattinen.

  • Avoimuus
  • Tiedostava kohtaaminen
  • Samanarvoisuus

KUINKA TOIMIMME

Pähkinänkuoressa asiaa toiminnastamme

….pohjautuvat kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä

Empaattinen työskentely lasten ja perheiden parissa kasvattaa perheiden voimavaroja. Tavoitteena on löytää yhdessä avaimet perheen sisäiseen muutokseen.

Työntekijöiden tueksi on kehitetty reflektiivinen tiimityöskentelymalli osaksi työnohjausta. Toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 -standardia mukaileva toimintajärjestelmä.

Kaikki tapaamiset kirjataan tietoturvalliseen Nappula-asiakastietojärjestelmään (vertaisryhmätoiminnasta vain sovittaessa). Palvelun tilaajalle toimitetaan kuukausittain kooste, joka on määrämuotoisesti kirjattu yhdessä asiakkaan kanssa.

Nemovan omavalvontasuunnitelma PDF

Evästekäytännöt

NEMOVA OY

Askeleita sydämen vahvuudella ja herkkyydellä, sekä analyyttisellä mielellä

Toimitilamme sijaitsevat Turun keskustan läheisyydessä ja tarjoavat puitteet niin palavereille, kuin asiakastyön tapaamisillekin.