Aikuisten tukihenkilötoiminta

AIKUISTEN TUKIHENKILÖTOIMINTA 

Nemova Oy:n aikuisten ammatillista tukihenkilötoimintaa ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet.  Työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia. 

Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa sekä kolmen kuukauden välein väliarviointipalaverissa. Kaksi kertaa vuodessa Nemova Oy kerää myös asiakkailtaan laajan asiakaspalautteen.   

Työmenetelminä käytetään sosiaalityön eri menetelmiä ja palveluohjauksellista työotetta. 

Asiakas / kohderyhmä 

Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimistojen kautta. 

Kohderyhmänä on täysi-ikäiset sosiaalisen tuen tarpeessa olevat aikuiset. 

Palvelun tavoitteet 

Aikuisten tukihenkilötoiminta räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työskentely on aina tavoitteellista. Sen toteutusmuodot, tapaamisten määrä sekä kesto sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  Asiakkaat voivat olla esimerkiksi vankilasta vapautuvat, yksinäiset tai kriisin kohdanneet asiakkaat, jotka tarvitsevat arjen toiminnoissa neuvoja, apua ja ohjausta.  

Palvelun sisältö 

Nemovan työskentelyä ohjaavat yrityksen arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, joilla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöille on laadittu henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei-toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjen voimassa olevien puitesopimuksien mukaisia 

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

 

Lisätietoja antaa:   

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701