Ammatillinen tukihenkilötoiminta

PACE - asenne

Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia

Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta pitää sisällään nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentely vahvistaa asiakkaan positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössä. Asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen ohjelma tapaamisille. Ensimmäinen käynti on aina tutustumiskäynti, ja tapaamisten kesto sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Työmenetelminä käytetään sosiaalityön menetelmiä, jotka valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Panostamme ammatillisen tukihenkilön ja asiakkaan luottamukselliseen ja hyvään vuorovaikutussuhteeseen. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tapaamiset voivat olla toiminnallisia tapaamisia, jotka rakennetaan asiakaan vahvuuksien, sekä omien motivaatioiden mukaisesti lapsen tai nuoren ikätason mukaisesti.

YKSILÖLLISIÄ KOHTAAMISIA

Motivoidaan ja rakennetaan luottamusta

Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta pitää sisällään nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentely vahvistaa asiakkaan positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössä. Asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen ohjelma tapaamisille. Ensimmäinen käynti on aina tutustumiskäynti, ja tapaamisten kesto sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Työmenetelminä käytetään sosiaalityön menetelmiä, jotka valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Panostamme ammatillisen tukihenkilön ja asiakkaan luottamukselliseen ja hyvään vuorovaikutussuhteeseen. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tapaamiset voivat olla toiminnallisia tapaamisia, jotka rakennetaan asiakaan vahvuuksien, sekä omien motivaatioiden mukaisesti lapsen tai nuoren ikätason mukaisesti.

Menetelminä ja välineinä käytämme muun muassa:

Elämän janaa
Sukupuuta
Verkostokarttaa
Ajankäytön, vahvuuksien, tarpeiden ym. vahvistamista

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?