Ammatillinen tukihenkilötoiminta

PACE - asenne

Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA 

Nemova Oy:n ammatillista tukihenkilötoimintaa ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa. Kaksi kertaa vuodessa Nemova Oy kerää myös asiakkailtaan laajan asiakaspalautteen.   

Työmenetelminä käytetään sosiaalityön eri menetelmiä, jotka yhdessä valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja asiakkaan ikäkehityksen ja muun asiakaskohtaisten tavoitteiden mukaisesti.  Työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus, sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia. 

Asiakas / kohderyhmä 

Nemova Oy:n ammatillisten tukihenkilötoiminnan piiriin asiakkaat ohjautuvat kuntien sosiaalitoimistojen kautta.  

Palvelun kohderyhmänä ovat lapsetnuoret sekä aikuiset. 

Palvelun tavoitteet 

Asiakastyösuunnitelmaan luotuja tavoitteita tarkastellaan 3 kuukauden välein sosiaalityöntekijän kanssa väliarvioinnin yhteydessä. Muutoksia ja tavoitteiden räätälöintiä tehdään tarvittaessa prosessin edetessä. 

Palvelun sisältö 

Nemovan ammatillisen tukihenkilötyön vuosikelloon sisältyy verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen parissa. Menetelminä käytetään toiminnallisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, menetelmätyöskentelyä nuoren kansion ohjeiden mukaan (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms).   

Nemovan työskentelyä ohjaavat arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, joiden avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Menetelmän avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjen voimassa olevan puitesopimuksen mukaisia.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

Lisätietoja antaa: Elina Tiistola
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701 

YKSILÖLLISIÄ KOHTAAMISIA

Motivoidaan ja rakennetaan luottamusta

Menetelminä ja välineinä käytämme muun muassa:

Elämän janaa
Sukupuuta
Verkostokarttaa
Ajankäytön, vahvuuksien, tarpeiden ym. vahvistamista

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?