Jälkihuolto

JÄLKIHUOLTO 

Nemova Oy:n tuottama jälkihuoltopalvelu perustuu asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäistymiseen tarvittavien toimintamallien vahvistamiseen. Arjen taidot, sosiaaliset verkostot sekä omat yksilölliset tarpeet otetaan huomioon jälkihuoltoa suunniteltaessa. Työ pitää sisällään toiminnallisia menetelmiä, arjen käytäntöjen opettelua sekä erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä. Työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus, sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia. 

Asiakas / kohderyhmä 

Jälkihuollon asiakkaat ovat täysi-ikäisiä ja ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimen kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Jälkihuoltoa ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ voi sisältää mm. psykososiaalista tukea, koulutuspaikan etsimistä, asunnon hankkimista tai arjenhallinnan taitojen vahvistamista.  Syrjäytymisen ehkäisy on yhtenä vahvana tavoitteena jälkihuoltoa toteuttaessa. Työ on tavoitteellista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa sekä erikseen sovittavissa väliarviointipalaverissa. Muutoksia ja tavoitteiden räätälöintiä tehdään tarvittaessa prosessin edetessä. 

Palvelun sisältö 

Nemovan jälkihuoltotyön vuosikelloon sisältyy verkostoyhteistyötä perheen, läheisten, koulujen ja työpaikan kanssa.  Palveluohjauksellinen työ eri tukimuotojen, asumisasioiden ja eri virastojen kanssa auttavat yhteistyön kautta asiakasta oman elämän haltuunoton vahvistamisessa. Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää räätälöityjä työmuotoja, ja esimerkiksi itsenäistymistaitojen harjoittelua. Työskentelymuotoja on mahdollista toteuttaa Nemova-talolla nivelvaihetyöskentelynä laitoksen ja itsenäisen asumisen välillä. 

Nemovan työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, jonka avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on laadittuna henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat voimassa olevan kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjen puitesopimuksien mukaiset.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701 

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?