Mikroretkeily

MIKRORETKEILY 

Mikroretkeily on Nemova Oy:n toiminnallinen työskentelymetodi, joka voidaan sisällyttää jo olemassa olevaan asiakastyöhön tai toteuttaa erillisestä tilauksesta esimerkiksi oppilasryhmälle. Mikroretkeilyssä tutustutaan yhdessä luontoon ja ympäristöön retkien kautta. Retkeilyn ei tarvitse tarkoittaa rahallisesti arvokkaita toimintoja. Mikroretkeilyssä tähdätäänkin muutaman tunnin yhteisiin kokemuksellisiin hetkiin, joissa on aikaa pysähtyä ja nauttia luonnosta. Mikroretkeilyn toimintaa pyritään siirtämään asiakkaiden perheiden arkeen siten, että se on tulotasosta riippumatonta ja silti yhteisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia tuovaa. 

Mikroretkeilyn työskentelytapa on terapeuttinen, ja se pohjautuu Nemovassa yli 2 vuotta käytössä olleeseen PACE-asennetyöskentelyyn, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Menetelmän avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Mikroretkeilyssä yhdistyvät liikunta, omatoimisuus, kokemuksellisuus, vastuullisuus, kehon ja mielen aktivointi, ihmettely, yhdessäolo ja rauhoittuminen. Mikroretkeily tarjoaa myös erilaista oppimistapaa luonnosta, sekä vahvistaa omakohtaista kokemusta ja suhdetta luontoon.   

Lyhyet siirtymiset pois keskusta-alueilta, sekä puhelimien ja näyttöpäätteiden ääreltä lisäävät hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia rauhoittumiseen ja luonnosta nauttimiseen. Luonnossa oleskelu rauhoittaa tutkitusti sydämen sykettä ja laskee verenpainetta. Lisäksi luonnossa liikkuminen laskee stressiä sekä arjen kuormitusta. Nemovan ammattilaiset ovat perehtyneet ja kouluttautuneet seikkailukasvatukseen, jonka elementtejä on otettu mikroretkeilyssä huomioon. 

Mikroretkeily sopii myös ryhmille, jolloin yhdessäolo tarjoaa vertaisryhmän hyötyjä ja opettaa tärkeitä ryhmätyöskentelytaitoja kokemusten kautta. 

Mikroretkeilyn menetelmiä toteutetaan myös Nemova-talolla lasten, nuorten ja ryhmien kanssa. 

Asiakas / kohderyhmä 

Nemovan asiakkaiksi ohjautuvat esimerkiksi ammatillisen tukihenkilötoimintaan kuntien sosiaalitoimistojen kautta.  Mikroretkeilyä tuotetaan myös ryhmätoimintona esimerkiksi kouluille. Palvelu on tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille. 

Palvelua on mahdollisuus tilata koululuokille, työyhteisöille ja perhetyön lisäprosessiksi.  

Palvelun tavoitteet 

Mikroretkeilyn tavoitteena on tuoda kokemuksellisia, positiivisia onnistumisia metsän ja luonnon parissa terapeuttisesti ohjatun työskentelyn kautta. Tavoitteena on myös toimintojen onnistumisten ja toimintakulttuurin siirtäminen asiakkaille ja osaksi heidän arkeaan. Positiiviset onnistumiset vahvistavat ja kasvattavat identiteettiä, sekä parantavat ryhmähenkeä.  Työskentely on aina tavoitteellista ja tarvittaessa kirjallisesti raportoitavissa.  

Palvelun sisältö 

Nemovan mikroretkeilyn vuosikelloon sisältyy vuodenaikojen mukaisia tapahtumia ja retkiä. Retkillä käytetään toiminnallisia ja yhteisöllisiä sosiaalialan menetelmiä.   

Nemovan työskentelyä ohjaavat, arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, joiden avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Palvelun hinta ja laskutus 

Mikroretken hinta ja sisältö voidaan määrittää yhdessä tilaajan tavoitteiden ja keston perusteella. 

Esimerkkihinnoittelu erikseen tilattavista palvelusta: 

  • Puolen päivän mikroretki 350  (alv 0 %).  
  • Kokopäivän mikroretki 700  (alv 0 %). 

Hintaan lisätään erikseen tilattavat palvelut, ruoka, majoitus yms. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701 

Mikroretkeilyä

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?