Perhekuntoutus

PERHEKUNTOUTUS 

Nemova Oy:n tuottama perhekuntoutus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa ja vanhemmuudessa. 

Nemovan perhekuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmätyöskentelynä, jonka perustana on yksilöllinen asiakas- ja palvelusuunnitelma.  Työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus, sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia. 

Perinteinen perhekuntoutustyöskentely tapahtuu pääasiassa asiakasperheen kotona ja perheen omassa toimintaympäristössä. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa suunnitellusti Nemovan toimitiloissa. 

Asiakas / kohderyhmä 

Perhetyön asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimen kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään vahvan terapeuttisen ja reflektiivisen työskentelyn avulla. Työskentelyssä keskitytään tukemaan, motivoimaan ja sitouttamaan perhe muutokseen sekä juurruttamaan uudet toimintamallit perheen arkeen.  

Perheen kanssa työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu psykologin ja sosiaalityöntekijän kanssa työskentely sopimuksen mukaisesti. 

 

Työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot: 

  • Avoimuus 
  • Tiedostava kohtaaminen  
  • Samanarvoisuus 

Palvelun sisältö 

Perhetyötä toteuttavan työparin tai -ryhmän työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaiseksi.  Nemovan perhetyöntyön vuosikelloon sisältyy verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen parissa, toiminnallisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, menetelmätyöskentelyä (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms).  Perhetyö on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka voi koskea koko perhettä tai vain tiettyjä perheenjäseniä.  

Perhetyötä voidaan toteuttaa myös Nemovatalolla, jolloin toiminnallisten menetelmien kautta on mahdollista vahvistaa perheen arkea. Nemovan työskentelyä ohjaavat, arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi viikoittainen reflektiivinen tiimi, sekä työparityöskentelymalli, joiden avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on koulutussuunnitelma, jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä sekä pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 2 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Menetelmän avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat voimassa olevien kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjen puitesopimuksien mukasesti.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701 

 

Lisätietoja avohuollon tukitoimista (THL): Lastensuojelun käsikirja

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?