Seksuaaliterapia

SEKSUAALITERAPIA 

Nemova Oy:n tarjoamassa seksuaaliterapiassa asiakkaan voi saada apua ja tukea erilaisiin seksuaalisuuteensa liittyviin haasteisiin. Haasteita voivat olla mm. haluttomuus ja halujen erilaisuus, parisuhteen toimimattomuus ja sen sisäiset haasteet seksuaalisuuden näkökulmasta, toiminnalliset ongelmat, traumaattiset tapahtumat, kuten seksuaalinen väkivalta ja häiriköinti ja uhkaavat tilanteet, lapsen ja nuoren seksuaalisen kasvun tukeminen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus ja seksuaalisuuteen liittyvien arvojen ja asenteiden käsittely.  

Seksuaaliterapiassa on mahdollista käsitellä myös seksuaalisuuden muutoksia erilaisissa elämäntilanteissa, joihin saattaa liittyä esimerkiksi päihteet, mielenterveyden ongelmat, sairaudet tai muu elämää hallitseva asia. Seksuaaliterapian avulla voidaan tukea lapsen ja nuoren identiteetin kasvua ja oman minä -kuvan kehittymistä seksuaalisuuden näkökulmasta.  

Lisäksi tarjoamme seksuaalineuvontaa. 

Asiakas / kohderyhmä 

Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaiken ikäisille henkilöille, joilla on huolta omasta seksuaalisesta hyvinvoinnista.  

Asiakkaaksi tullaan omakustanteisesti.   

Palvelun tavoitteet 

Nemovan seksuaaliterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisimman yksilöllinen apu ja tuki. Seksuaaliterapia voidaan toteuttaa myös etänä internetissä Nemova Oy:n tuottamassa Nemonetissä.  

Palvelun sisältö 

Seksuaaliterapian tavallinen kesto on 5–20 kertaa. Mikäli käyntejä on 1–5, lasketaan se seksuaalineuvonnaksi. 

  • Seksuaaliterapia on aina luottamuksellista. 
  • Seksuaaliterapia tapahtuu aina keskustellen, siinä ei koskaan kosketeta asiakasta. 

Seksuaaliterapiaa voidaan toteuttaa asiakkaan kanssa osana kokonaisvaltaista muuta hoitoa, tai asiakas voi käydä vain seksuaaliterapiaan liittyvillä tapaamisilla. 

Seksuaaliterapia ei ole Kela-korvattava palvelu. Seksuaaliterapiaa annetaan sekä yksilö- että pariterapiana. Yksilökäynnin pituus on 60 min. Käyntikertojen määrä ja tiheys arvioidaan käyntien alussa ja niitä tarkistetaan työskentelyn aikana. 

Seksuaaliterapiaan voi hakeutua yksityisesti ilman lähetettä. Joissakin kunnissa on mahdollista saada myös maksusitoumus tai palveluseteli esimerkiksi perheneuvolan kautta. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Seksuaaliterapian hinta on 72 euroa 60 min.  Palvelut ovat arvonlisäverolain 35§ perusteella arvonlisäverottomia, alv. 0 %. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701