Vertaisryhmätoiminta

Nemova Oy tarjoaa vertaisryhmiä, jotka on pääsääntöisesti suunnattu oireilevan lapsen tai nuoren vanhemmille. Ryhmät toimivat avohuollon kontekstissa ja ovat ennaltaehkäiseviä. Ryhmät ovat tietoa ja tukea lisääviä sekä voimaannuttavia. Ryhmät eivät ole hoidollisia ja vakavien ongelmien hoitoon tarkoitettuja. Ryhmää vetää ja johtaa aina ammattilainen, joka turvaa ryhmien turvallisuuden ja luottamuksellisuuden.

Vertaisryhmätoiminnan avulla ryhmään osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa ja saada uusia näkökulmia omaan tilanteeseensa. Vertaistuen kautta vanhempien omat voimavarat vahvistuvat ja he saavat sosiaalista tukea tilanteeseensa. Suljetut ryhmät ovat aina kohdennettuja ja tavoitteellisia, eikä ryhmään näin ollen voi osallistua kuka tahansa.

Mikäli sinulla on huoli lapsesi hyvinvoinnista ja haluat sitoutua ryhmätoimintaan, voit kysyä toiminnasta Nemovasta tai omalta sosiaalityöntekijältäsi.

Vertaisryhmät

Uusperheryhmä

  • ryhmää ohjaa uusperheneuvoja
  • ryhmä on uusperheen vanhemmille
  • ryhmään osallistuminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa
  • ryhmän toiminta on luottamuksellista ja vapaaehtoista

Päihderyhmä päihteitä käyttävien nuorten vanhemmille

  • ryhmää ohjaa päihdetyöntekijä-sosionomi
  • ryhmään osallistuminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa
  • ryhmän toiminta on luottamuksellista ja vapaaehtoista

Peliriippuvaisten vanhemmat – ryhmä

  • ryhmää ohjaa päihdetyöntekijä-sosionomi
  • ryhmään osallistuminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa
  • ryhmän toiminta on luottamuksellista ja vapaaehtoista

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?