Vertaisryhmätoiminta

VERTAISRYHMÄTOIMINTA 

Nemova Oy tarjoaa vertaisryhmiä, jotka ovat pääsääntöisesti suunnattu lapsen tai nuoren vanhemmille. Ryhmät toimivat avohuollon kontekstissa ja ovat ennaltaehkäiseviä. Ryhmät ovat tietoa ja tukea lisääviä sekä voimaannuttavia. Ryhmät eivät ole hoidollisia tai vakavien ongelmien hoitoon tarkoitettuja. Ryhmää vetää ja johtaa aina alan koulutuksen omaava ammattilainen, joka on vastuussa ryhmien turvallisuuden ja luottamuksellisuudesta.  Nemovan työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia. 

Asiakas / kohderyhmä 

Vertaisryhmiin asiakkaat ohjautuvat Nemovan vertaisryhmien ilmoittautumisten sekä kuntien sosiaalitoimistojen tai erikseen tehtyjen tilausten kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Vertaisryhmissä jokainen osallistuja saa itselleen työkaluja, ohjeita, neuvoja ja kokemuksen siitä, että ei ole asiansa kanssa yksin.  Vertaisryhmätoiminnan avulla ryhmään osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa, ja saada uusia näkökulmia oman elämäntilanteeseensa. Vertaistuen kautta vanhempien omat voimavarat vahvistuvat ja he saavat sosiaalista tukea. Työntekijät tuovat keskusteluihin ammatillisen lisän ja annin sekä pitävät ne turvallisina ja voimaannuttavina. 

Palvelun sisältö 

Vertaisryhmän sisältö koostuu teemoista; yksinäisyys, päihteet, masennus, peliriippuvuus yms. Ryhmät ovat pitkälti sisällöltään sen hetkisen ryhmän tuottaman sisällön näköisiä. Työntekijät vetävät ryhmiä turvallisesti ja tasavertaisesti 

Ryhmiä voidaan järjestää Nemova-talolla, kouluilla tai työpaikkojen tiloissa 

Ryhmän voi tilata yksilökohtaisesti, palveluntilaajan toiveiden mukaan, jolloin sen sisältö, kesto ja paikka määritellään tapauskohtaisesti 

Nemovan työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, jonka avulla turvataan perheen tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan työskentelyn kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 2 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä.Sivunvaihto 

Palvelun hinta ja laskutus  

Vertaisryhmän hinta ja sisältöä voidaan määrittää tilaajan työskentelyn tavoitteiden ja keston perusteella. 

Esimerkki hinnoitteluista: 

  • 2 tunnin vertaisryhmä peliriippuvaisille 
  •  ryhmän maksimikoko 10 henkeä 
  • 350 €. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701