Omavalvontasuunnitelma

Tähän lisätään omavalvontasuunnitelma syksyllä 2022.