Tiimi

Elina Tiistola
toimitusjohtaja
Nemovan toimitusjohtaja Elina on psykiatriaan syventynyt toimintaterapeutti, joka omaa vankan kokemuksen sekä perheiden, että yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Mika Rostedt
toiminnanjohtaja
Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on yli 20 vuoden sosiaalialan työkokemus niin työntekijänä kuin esimiestehtävissäkin.
Juuso Räihä
vastaava ohjaaja
Juuso Räihä toimii Nemova Oy:ssa vastaavana ohjaajana ja hänellä on työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta vuodesta 2009 alkaen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kentällä Juuso on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen.
Annika Hurme
ohjaaja
Annika on vuodesta 2014 nuoriso­työssä ja lasten­suojelussa työskennellyt yhteisö­pedagogi. Kokemusta löytyy vasta­syntyneistä, itsenäistyvien nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä.
Juuso Santakivi
ohjaaja
Juuso on koulutukseltaan sosionomi. Lisäkoulutusta Juuso on hankkinut muun muassa kasvatustieteistä sekä seikkailukasvatuksen parissa EU:n kansainvälisestä ohjelmasta. Juuson työote on lapsilähtöinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Juuso käyttää työssään apunaan paljon luontoa ja sen voimauttavaa vaikutusta.
Annukka Pekola
ohjaaja
Annukka on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2013 ja keväällä 2019 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi
Hannu Saarnio
ohjaaja
Sosiaalialan uudella työntekijällä Hannu Saarniolla on kokemuksia niin kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä, vammaispalveluista kuin autismin kirjon nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Hannu valmistui neuropsykiatriseksi valmentajaksi loppuvuonna 2020.
Hannu Aarras
ohjaaja
Hannu Aarras on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, ADHD-valmentaja ja kriisityöntekijä. Hannulla on sosiaalialalta työvuosia takana yli 40 vuotta ja hän on toiminut monenlaisissa vaativissa työtehtävissä, perhekuntoutuksessa, perhetyössä, vankilassa, erityislastenkodissa ja psykiatrian osastolla.
Joona Forsström
ohjaaja
Työssään Joona uskoo vahvasti kahden keskeisiin keskusteluihin, sekä nuoren kohtaamiseen ennen kaikkea yksilönä.
Minna Mäkiranta
ohjaaja
Minna tekee työtä suurella sydämellä ja kohtaa jokaisen yksilönä. Minna on tarvittaessa jämäkkä ja asettaa rajoja. Luottamussuhde asiakkaan ja työntekijän välillä on Minnalle elintärkeä työkalu.
Karoliina Jaatinen
psykologi
Karoliinan erityisosaamisaluetta on moniammatillinen lasten ja perheiden parissa työskentely. Ammatillinen kokemus on karttunut työskentelystä koulupsykologina, perheneuvolassa ja viimeisimpänä lastenpsykiatrialla.
Salla Lehtonen
sosiaalityöntekijä
Sallan erityisosaamista ovat lapsen etu, vuorovaikutussuhteet, psykiatriset sairaudet ja addiktiot perheessä, lähisuhde- ja sukupuolittunut väkivalta, monikulttuurisuus sekä työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset.
Eero Saikko
ohjaaja
Eero on työskennellyt 25 vuotta lastensuojelussa, perhekodissa, erityislastenkodeissa, erityisen huolenpidon osastolla ja vastaanottoyksikössä. Eerolla on kokemusta lastenkodin ohjaajana toimisesta ja esimiestehtävistä.
Kimmo Hollmén
ohjaaja
Kimmo on suorittanut Uusperheneuvoja-koulutuksen vuonna 2018. Uusperheteemat sekä -elämä on Kimmolle tuttua vuodesta 2014 oman perheen kautta.
Carina Seikkilä
ohjaaja
Carina on työskennellyt 20 vuotta lasten- ja nuorten parissa.
Joni Lähteenmäki
sosiaalityöntekijä
Joni on työskennellyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Työkokemusta hänellä on erityisesti lastensuojelun avopuolella ja sijaishuollossa.
Anu Merta
ohjaaja
Anu on monessa sopassa keitetty raudanluja sosiaalityön ammattilainen. Koulutustaustana sosionomi amk, sosiaalityön aineopinnot ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus kehitysvamma- ja vammaispalveluiden ohjaus- ja neuvontatehtävistä sekä viranomaisena toimimisesta.
Eeva-Leena Rostedt
osakas
Eeva-Leena Rostedt on yksi Nemova Oy:n osakkaista.