Tiimi

Noora Vänni
toimitusjohtaja
Nemovan toimitusjohtaja Noora Vänni on toiminut lastensuojelun ammattilaisena vuodesta 2004.
Mika Rostedt
toiminnanjohtaja
Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on yli 20 vuoden sosiaalialan työkokemus niin työntekijänä kuin esimiestehtävissäkin.
Elina Tiistola
aluepäällikkö
Elina on psykiatriaan syventynyt toimintaterapeutti, joka omaa vankan kokemuksen sekä perheiden, että yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Juuso Räihä
vastaava ohjaaja
Juuso Räihä toimii Nemova Oy:ssa vastaavana ohjaajana ja hänellä on työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta vuodesta 2009 alkaen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kentällä Juuso on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen.
Juuso Santakivi
ohjaaja
Juuso on koulutukseltaan sosionomi. Lisäkoulutusta Juuso on hankkinut muun muassa kasvatustieteistä sekä seikkailukasvatuksen parissa EU:n kansainvälisestä ohjelmasta. Juuson työote on lapsilähtöinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Juuso käyttää työssään apunaan paljon luontoa ja sen voimauttavaa vaikutusta.
Jussi Pirnes
ohjaaja
Jussi Pirnes on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa kasvatustyöntekijänä seitsemän vuotta.
Annukka Pekola
ohjaaja
Annukka on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2013 ja keväällä 2019 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi
Hannu Saarnio
ohjaaja
Sosiaalialan uudella työntekijällä Hannu Saarniolla on kokemuksia niin kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä, vammaispalveluista kuin autismin kirjon nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Hannu valmistui neuropsykiatriseksi valmentajaksi loppuvuonna 2020.
Annika Hurme
ohjaaja
Annika on vuodesta 2014 nuoriso­työssä ja lasten­suojelussa työskennellyt yhteisö­pedagogi. Kokemusta löytyy vasta­syntyneistä, itsenäistyvien nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä.
Toni Patama
ohjaaja
Toni Patama on toiminut jalkapallo-, ja yleisurheiluvalmentajantehtävissä lähes kolmenkymmenenvuoden ajan.
Minna Mäkiranta
ohjaaja
Minna tekee työtä suurella sydämellä ja kohtaa jokaisen yksilönä. Minna on tarvittaessa jämäkkä ja asettaa rajoja. Luottamussuhde asiakkaan ja työntekijän välillä on Minnalle elintärkeä työkalu.
Joona Forsström
ohjaaja
Työssään Joona uskoo vahvasti kahden keskeisiin keskusteluihin, sekä nuoren kohtaamiseen ennen kaikkea yksilönä.
Eero Saikko
ohjaaja
Eero on työskennellyt 25 vuotta lastensuojelussa, perhekodissa, erityislastenkodeissa, erityisen huolenpidon osastolla ja vastaanottoyksikössä. Eerolla on kokemusta lastenkodin ohjaajana toimisesta ja esimiestehtävistä.
Kimmo Hollmén
hallituksen puheenjohtaja, ohjaaja
Kimmo on suorittanut Uusperheneuvoja-koulutuksen vuonna 2018. Uusperheteemat sekä -elämä on Kimmolle tuttua vuodesta 2014 oman perheen kautta.
Joni Lähteenmäki
sosiaalityöntekijä
Joni on työskennellyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Työkokemusta hänellä on erityisesti lastensuojelun avopuolella ja sijaishuollossa.
Anne Nyman
ohjaaja
Annella on 20 vuoden kokemus erityislapsista ja -nuorista. Hän on työskennellyt kahdeksan vuotta ohjaajana lastensuojelun sijaishuollon eri yksiköissä; koulukodin kouluohjaajana, päihdeyksikössä, erityisen huolenpidon osastolla sekä sijaishuollon perusosastoilla.
Carina Seikkilä
ohjaaja
Carina on työskennellyt 20 vuotta lasten- ja nuorten parissa.
Monica Katavisto
toimistotyöntekijä
Monica on toimistotyöntekijä
Eeva-Leena Rostedt
osakas
Eeva-Leena Rostedt on yksi Nemova Oy:n osakkaista.
Anu Merta
ohjaaja
Anu on monessa sopassa keitetty raudanluja sosiaalityön ammattilainen. Koulutustaustana sosionomi amk, sosiaalityön aineopinnot ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus kehitysvamma- ja vammaispalveluiden ohjaus- ja neuvontatehtävistä sekä viranomaisena toimimisesta.