Sähköpostitse ja verkkosivujen kautta annetun asiakaspalautteen tietosuojaseloste

  Sähköpostitse ja verkkosivujen kautta annetun asiakaspalautteen tietosuojaseloste 

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

  1. Rekisterinpitäjä 

  Nemova Oy, Y-tunnus 2766649-4

  Puutarhakatu 45

  20100 Turku

  Puhelin 0452594701,
  sähköposti elina.tiistola@nemova.fi

  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Tietosuojavastaava

  1. Tietosuojavastaava

  Nimi: Juuso Räihä
  Puhelin 0442382569, sähköposti juuso.raiha@nemova.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja käytetään yhteydenottojen käsittelyyn.

  Rekisteri muodostuu: asiakaspalautteista, sähköpostiosoitteista.

  1. Rekisterin henkilötietojen sisältö

  Yhteydenottajan yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Nemovan verkkosivuilla palautetta voi antaa myös sähköpostitse suoraan henkilöille.

  1. Henkilötietojen lähde

  Kuntien nettisivut.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat

  Pääsy rekisterin tietoihin on Nemovan johtoryhmällä.

  Sähköpostiosoitteita ei luovuteta Nemovan ulkopuolelle.

  1. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

  Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

  Sähköpostiosoitteet säilyvät Nemovassa yhteystietorekisterissä. Asiakaspalautteet säilyvät asiakaspalautekoosteessa, jota käytetään laadun tarkistukseen ja kehitykseen.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa tietojen käsittelyyn lähettämällä vapaamuotoisen viestin yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse elina.tiistola@nemova.fi tai postitse

  Nemova Oy
  Puutarhakatu 45
  20100 Turku

   

  Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse elina.tiistola@nemova.fi tai postitse

  Nemova Oy
  Puutarhakatu 45
  20100 Turku

  Viestiin viite “Palautelomakerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

  Tarkastusoikeus on maksuton.

  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

  1. Profilointi

  Rekisterin avulla ei tehdä profilointia, eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

   

  Lisätietoja:

  Juuso Räihä juuso.raiha@nemova.fi