Perhetyö

PACE - asenne

Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia

Nemovan perhetyö on reflektiivistä yhdessä työskentelyä perheen arjen ympäristössä. Psykososiaalisella ja systeemisellä työskentelyllä PACE-asenteeseen yhdistettynä saadaan perheen voimavaroja näkyväksi, ja vahvistettua perheen toimintakykyä. Nemovan perhetyön painopiste on perheen keskinäisten vuorovaikutussuhteiden parantaminen, kiintymyssuhdetyöskentely ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Kartoitusvaiheessa luodaan luottamus työntekijöiden ja perheen välille, sekä kokonaisvaltainen tietoisuus perheyhteisöstä, ja yksilöiden ja historian merkityksestä. Työmenetelmien ja keskustelun avulla kaikki muutostyöskentely on perheen sisäistä voimaantumista ja yksilöiden valintoja. Perhetyö on aina tukiparityöskentelyä.

YKSISÖLLISIÄ KOHTAAMISIA

Motivoidaan ja rakennetaan luottamusta

Tehostetun perhetyön pohjana toimivat Nemovan perhetyön toimintatavat sekä perheen tarpeet, jotka määrittävät tehostetun perhetyön intensiivisyyden ja työn sisällön. Tehostettu perhetyö voi olla esimerkiksi useamman kerran viikossa tapahtuvaa työskentelyä perheen trauman tai muun kriisiytyneen asian äärellä, mikäli se on vaikuttanut perheen toimintakykyyn alentavasti.

Perhetyössä käytämme muun muassa seuraavia menetelmiä:

Vanhemmuuden roolikartta
Sukupuu ja henkilöiden väliset suhteet
Verkostokarttaa
Ajankäyttö, vahvuudet, tarpeet jne.
Elämänjana

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?