Ohjaaja

Elina Tiistola
toimitusjohtaja
Nemovan toimitusjohtaja Elina on psykiatriaan syventynyt toimintaterapeutti, joka omaa vankan kokemuksen sekä perheiden, että yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Mika Rostedt
toiminnanjohtaja
Nemovan toiminnanjohtajalla Mika Rostedtilla on yli 20 vuoden sosiaalialan työkokemus niin työntekijänä kuin esimiestehtävissäkin.
Juuso Räihä
vastaava ohjaaja
Juuso Räihä toimii Nemova Oy:ssa vastaavana ohjaajana ja hänellä on työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta vuodesta 2009 alkaen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kentällä Juuso on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen.
Juuso Santakivi
ohjaaja
Juuso on koulutukseltaan sosionomi. Lisäkoulutusta Juuso on hankkinut muun muassa kasvatustieteistä sekä seikkailukasvatuksen parissa EU:n kansainvälisestä ohjelmasta. Juuson työote on lapsilähtöinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Juuso käyttää työssään apunaan paljon luontoa ja sen voimauttavaa vaikutusta.
Joona Forsström
ohjaaja
Työssään Joona uskoo vahvasti kahden keskeisiin keskusteluihin, sekä nuoren kohtaamiseen ennen kaikkea yksilönä.
Hannu Saarnio
ohjaaja
Sosiaalialan uudella työntekijällä Hannu Saarniolla on kokemuksia niin kotihoidosta, päihdehuollon tukiasuntotyöstä, vammaispalveluista kuin autismin kirjon nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Hannu valmistui neuropsykiatriseksi valmentajaksi loppuvuonna 2020.
Arkan Rostamzada
ohjaaja
Arkan omaa laajan kielitaidon ja työntekijänä on ammatillinen, vastuuntuntoinen, huolellinen ja kärsivällinen.
Niina Koski
ohjaaja
Niinalta löytyy asiantuntijuutta ja kokemusta myös tuen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta, koskien erityisesti neurokirjoon kuuluvien tuen tarpeiden hahmottamisessa ja ohjaamisessa.
Kristiina Tala
ohjaaja
Kristiinan vahvuuksiin kuuluu ihmisten lämmin, empaattinen ja ammattimainen kohtaaminen, asikaspalvelulähtöisyys sekä pedagoginen näkemys lasten kehityksestä.
Hannu Aarras
ohjaaja
Hannu Aarras on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, ADHD-valmentaja ja kriisityöntekijä. Hannulla on sosiaalialalta työvuosia takana yli 40 vuotta ja hän on toiminut monenlaisissa vaativissa työtehtävissä, perhekuntoutuksessa, perhetyössä, vankilassa, erityislastenkodissa ja psykiatrian osastolla.
Annika Hurme
ohjaaja
Annika on vuodesta 2014 nuoriso­työssä ja lasten­suojelussa työskennellyt yhteisö­pedagogi. Kokemusta löytyy vasta­syntyneistä, itsenäistyvien nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä.
Timo Turunen
ohjaaja
Timo on nuoriso-ohjaaja ja kehollisen ilmaisun ammattilainen. Timo on suorittanut tanssijan koulutuksen vuonna 2007 ja nuoriso-ohjaajan koulutuksen vuonna 2012.
Eero Saikko
ohjaaja
Eero on työskennellyt 25 vuotta lastensuojelussa, perhekodissa, erityislastenkodeissa, erityisen huolenpidon osastolla ja vastaanottoyksikössä. Eerolla on kokemusta lastenkodin ohjaajana toimisesta ja esimiestehtävistä.
Carina Seikkilä
ohjaaja
Carina on työskennellyt 20 vuotta lasten- ja nuorten parissa.
Anu Merta
ohjaaja
Anu on monessa sopassa keitetty raudanluja sosiaalityön ammattilainen. Koulutustaustana sosionomi amk, sosiaalityön aineopinnot ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus kehitysvamma- ja vammaispalveluiden ohjaus- ja neuvontatehtävistä sekä viranomaisena toimimisesta.