Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut

Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut
Nuoren tuetun asumisen palveluita ja ohjaajapalveluita ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa.