turku

Jag har fungerat som professionell stödperson sedan juni 2019. Arbete inom barnskyddet är en ny erfarenhet för mig, en erfarenhet som har fört med sig insikter och nya upplevelser. Professionell stödpersonsverksamhet är en stödform ämnat åt barn och ungdomar i […]