Min erfarenhet som professionell stödperson

Jag har fungerat som professionell stödperson sedan juni 2019. Arbete inom barnskyddet är en ny erfarenhet för mig, en erfarenhet som har fört med sig insikter och nya upplevelser.

Professionell stödpersonsverksamhet är en stödform ämnat åt barn och ungdomar i behov av speciellt stöd, verksamheten förverkligas i enlighet med socialvårdslagen. Stödpersonsverksamheten har alltid ett specifikt mål, som utformas tillsammans med klienten och utgörs av dennes individuella behov. Målen är varierande och dess förverkligande likaså. Dock har jag ett övergripande personligt mål, en strävan till ett tillitsfullt, resursförstärkande arbete som lämnar ett långvarande positivt intryck i ungdomens liv. Det sistnämnda målets förverkligande sker genom en accepterande och empatisk grundattityd gentemot arbetet och individen i fråga.

Arbetet har, likt livet i sig, tagit sig uttryck i form av blandade känslor och händelser. Det kan handla om att tillsammans glädjas över små framsteg i vardagen, testa på en ny hobby, diskutera det som man bekymras över, det man inte förstår sig på, och det som man gillar mest. Stödpersonsträffarna har  stundvid skett i vardagliga sammanhang, ibland i form av en utflykt i naturen, de har också ofta förverkligats i och med utövande av idrott eller besök till sevärdheter i närområdena.

Livet är en mångfacetterad upplevelse, och det är underförstått att det för med sig utmaningar. Vissa utmaningar blir mer överkomliga om de behandlas tillsammans med någon annan, i trygga sammanhang i en accepterande och empatisk atmosfär. Där kommer stöpersonens roll in i bilden, en trygg vuxen i ungdomens liv som gör sitt bästa för att möjliggöra sådana sammanhang, i hopp om att fungera som en kraftgivande resurs i klientens liv.

– Vilhelm Siren