Monthly Archives: kesäkuu 2021

Tämä teksti on alun perin julkaistu LinkedIn-alustalla Tänään tiimissä kävimme läpi Nemova Oy:n arvoja ja mietimme miten ne toteutuvat niin työyhteisön sisällä kuin asiakastyössä. Nemovan nettisivuilla, strategiassa ja perehdytyksessä korostuu arvoina rehellisyys, tiedostava kohtaaminen ja samanarvoisuus. Työryhmän kesken näitä arvoja […]
Karoliina Jaatinen   Karoliina on työskennellyt vuodesta 2018 lasten ja perheiden parissa ja perehtynyt näihin teemoihin myös opinnoissaan. Hän on lisäkouluttautunut kognitiivisen käyttäytymisterapian ja Theraplayn perusteisiin, perehtynyt valikoivaan puhumattomuuteen sekä muihin lastenpsykiatrisiin ilmiöihin. Karoliinan työtä ohjaavat vuorovaikutukseen liittyvät näkökulmat ja […]
Kuva: Juuso Santakivi (Nemova)   Nemovan mikroretkikesä 2021 alkoi peruskoulujen viimeisellä viikolla. Kuhankuonolle lähdettiin peräti kolmena päivänä, jotta silloiset rajoitukset ja ohjeistukset saatiin huomioitua tapaamisilla. Retket suuntasivat lapsien ja nuorten katseita kohti kesää ja kulman takana odottanutta lomaa. Kuhankuonolla reippaimmat […]
Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK   Olen toisen vuoden sosionomi opiskelija Turun AMK:sta. Opintojen myötä olen kiinnostunut lastensuojelusta ja ennaltaehkäisevästä työskentelystä. Mielestäni on tärkeää, että asioihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan estää asioiden kasautuminen suuremmiksi ongelmiksi. Nemovassa suorittamani […]