Terapiat

Nepsyvalmennus
Nemovan neuropsykiatrinen valmennus (nepsy), rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palveluntilaajan ja lapsen huoltajien kanssa. Työmenetelminä käytetään eri sosiaalityön sosiaalisia valmennukseen soveltavia menetelmiä. Työskentely tapahtuu lapsen tai nuoren kotiympäristössä.
Seksuaaliterapia
Seksuaaliterapiassa asiakas saa apua erilaisiin oman elämänsä seksuaalisuuteen liittyviin haasteisiin. Niitä voivat olla mm. haluttomuus ja halujen erilaisuus, traumaattiset tapahtumat mm. seksuaalinen väkivalta, lapsen ja nuoren seksuaalisen kasvun tukeminen.