Artikkeli: Lapsen oikeus hyvinvointiin

Lapsen Oikeuksien Viikko: Lapsen Oikeus Hyvinvointiin

_83daa1e8-bd12-43ca-a1b0-3014d6317f9c1

Viime vuosina maailma on kokenut sarjan kriisejä, jotka eivät ole jättäneet ketään koskemattomiksi. Ilmastokriisi on vavisuttanut ympäristöämme, koronapandemia on muuttanut elämäntapojamme ja Ukrainan sota on synnyttänyt levottomuutta maailmanrauhan näyttämölle. Nämä tapahtumat eivät ole vaikuttaneet vain aikuisiin, vaan ne ovat myös kuormittaneet lasten ja nuorten mieliä sekä hyvinvointia.

Lapsen oikeuksien viikko tarjoaa tilaisuuden pohtia lapsiin kohdistuvia haasteita ja sitä, miten voimme taata jokaiselle lapselle oikeuden hyvinvointiin. Hyvinvointi ei ole vain fyysistä terveyttä; se kattaa myös henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Lasten oikeudet tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ovat keskeisiä.

Kriisit, kuten mainitut ilmastokriisi, koronapandemia ja sota, eivät tunne ikärajoja eivätkä säästä ketään. Ne asettavat erityisiä haasteita lapsille ja nuorille, jotka ovat herkempiä ulkoisten vaikutusten kuormitukselle. Koulujen sulkeminen, rajoitukset sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja taloudelliset vaikeudet perheissä voivat kaikki vaikuttaa merkittävästi lasten hyvinvointiin.

On tärkeää, että keskustellessamme lapsen oikeuksista emme unohda heidän tarpeitaan hyvinvoinnin tukemisessa. Tarvitaan toimia, jotka edistävät turvallisia tiloja, tarjoavat psykososiaalista tukea ja mahdollistavat koulutuksen jatkumisen myös vaikeina aikoina. Lisäksi on oleellista varmistaa lasten äänen kuuluville tuleminen päätöksenteossa, joka koskee heidän tulevaisuuttaan.

Lapsen oikeudet eivät ole ylellisyyttä, vaan ne ovat perustavanlaatuisia. Lapsilla on oikeus turvalliseen ympäristöön, terveyteen, koulutukseen ja perheeseen. Tämä oikeus ulottuu myös hyvinvointiin, joka on olennainen osa lapsen kasvua ja kehitystä.

Lapsen oikeuksien viikko antaa meille tilaisuuden yhdessä tarkastella tapoja, joilla voimme taata jokaiselle lapselle mahdollisuuden hyvinvointiin riippumatta siitä, millaisia kriisejä maailma kohtaa. Lapsilla on oikeus tulevaisuuteen, joka on täynnä toivoa, turvallisuutta ja mahdollisuuksia, ja meidän velvollisuutemme on tehdä kaikkemme tämän oikeuden toteutumiseksi.

Sosiaalialan ammattilaisena on tärkeää tarkastella konkreettisia toimenpiteitä ja lähestymistapoja, joilla voimme tukea lasten hyvinvointia erityisesti kriisitilanteissa.

Yksi keskeinen näkökulma on varhainen puuttuminen. Nopea ja kohdennettu tuki voi olla ratkaisevaa lasten hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Sosiaalityöntekijät, terapeutit, opettajat, tukihenkilöt ja muut ammattilaiset voivat tarjota emotionaalista tukea, luoda turvallisia tiloja ja auttaa lapsia käsittelemään kokemiaan vaikeuksia.

Lisäksi yhteistyö eri sidosryhmien välillä on avainasemassa. Koulujen, terveydenhuollon ammattilaisten, perheiden ja järjestöjen välinen tiivis yhteistyö voi mahdollistaa varhaisen tunnistamisen ja monipuolisen tuen tarjoamisen lapsille.

Teknologian hyödyntäminen on toinen merkittävä näkökulma. Erityisesti pandemian aikana etäyhteydet ja digitaaliset alustat ovat olleet arvokkaita työkaluja lasten tukemisessa. Tämä on ollut erityisen tärkeää niille lapsille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta perinteiseen kasvokkaiseen tukipalveluihin.

Lopuksi; lasten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa on keskeistä. Heidän äänensä on kuultava päätöksenteossa, joka vaikuttaa heidän elämäänsä. Osallisuus ei tarkoita vain kuuntelemista vaan myös aktiivista osallistumista päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa.

Näiden toimenpiteiden yhdistäminen ja jatkuvan kehityksen tukeminen ovat ratkaisevan tärkeitä lapsen oikeuksien takaamiseksi erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Sosiaalialan ammattilaisina meillä on mahdollisuus ja vastuu olla osa tätä prosessia ja luoda ympäristö, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa terveeksi ja hyvinvoivaksi yksilöksi, vaikka ympäröivä maailma kohtaisi haasteita.

Lapsen oikeuksien viikon virallinen kampanjamateriaali teemalla "lapsella on oikeus hyvinvointiin".

Olemme julkaisseet myös aiemmin artikkelin sodan käsittelystä lapsen kanssa, pääset tutustumaan siihen täältä: Miten puhun sodasta lapselle?

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *