Opis­ke­li­ja­pro­jek­ti­na toteutettu tutkimus toi ul­ko­puo­li­sen näkökulman avain­kump­pa­ni Nemovalle

Julkaisimme tiedotteen syksyllä 2022, että Laurea ammattikorkeakoulun avainkumppanina pääsemme hyödyntämään Laurean liiketalouden opiskelijoita bränditutkimukseen.

 

Bränditutkimus on saatu valmiiksi ja alla oleva artikkeli on julkaistu alunperin 15.3.2023 Laurean nettisivuilla osoitteessa https://www.laurea.fi/ajankohtaista/artikkelit/opiskelijaprojektina-toteutettu-tutkimus-toi-ulkopuolisen-nakokulman-avainkumppani-nemovalle/

Opis­ke­li­ja­pro­jek­ti­na toteutettu tutkimus toi ul­ko­puo­li­sen näkökulman avain­kump­pa­ni Nemovalle

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita tuottavalla Nemovalla arvostetaan opiskelijoiden osaamista.

Laurean opiskelijoiden ja kumppaneiden yhteisissä opiskelijaprojekteissa tavoitteena on aina molemminpuolinen win-win-tilanne. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, kun opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan aidossa työelämän toimeksiannossa ja kumppani saa tutkittua, ulkopuolisen näkökulmasta hankittua tietoa toimintansa tueksi.

Laurean avainkumppani, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita lapsille, nuorille ja perheille tuottava Nemova on ollut tyytyväinen Laurean opiskelijoiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Viimeksi Nemova oli toimeksiantajana Lohjan kampuksen liiketalouden opiskelijoiden projektissa. Projektin aiheena oli tutkia, mitä Nemovan yhteistyötahot ovat mieltä yrityksen toiminnasta, ja millaisia toiveita heillä on yrityksen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Me Nemovalla totta kai itse ajattelemme tietävämme, millaisena meidän toiminta kumppaneidemme suuntaan näyttäytyy. Mutta onko asia niin kuin ajattelemme, sen opiskelijat tutkimuksellaan selvittivät, kuvailee talvella 2022 toteutetun projektin lähtökohtia Nemovan toiminnanjohtaja Mika Rostedt.

 

Opis­ke­li­ja­pro­jek­tis­ta suuri apu toiminnan ke­hi­tyk­seen

Turussa päätoimipaikkaansa pitävä ja pääasiassa Lounais-Suomen alueella toimivan Nemovan yhteistyötahoja ovat alueen kunnat ja kaupungit. Opiskelijaprojektissa pyrittiin haastattelemaan kuntien ja kaupunkien sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaalialan vastaavia ja johtajia.

– Valitettavasti haastatteluja ei saatu niin paljon kuin olisimme toivoneet. Mutta ne tulokset, mitä opiskelijatiimi sai kerättyä, olivat meille todella arvokkaita, toiminnanjohtaja Rostedt kertoo.

Nemova on pieni yritys ja opiskelijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen toiminnan kehittämisessä. Opiskelijaprojekti tuottaa laadukasta tietoa, kun työn taustalla on teoria- ja tutkimustieto sekä ohjaavien opettajien osaaminen:

– Me olemme ketterä organisaatio ja voimme kääntää kurssia lyhyelläkin aikajänteellä. Siinä mielessä opiskelijoiden tekemän työn merkitys vielä korostuu, kun tuloksia voidaan viedä käytännön tekemiseen nopeasti, Mika Rostedt jatkaa.

Yri­tys­pro­jek­ti on näytön paikka opis­ke­li­joil­le

Nemovan toiminnanjohtaja Mika Rostedt näkee projektien arvon myös opiskelijoiden näkökulmasta. Projektien kautta opiskelijat pääsevät tekemään kumppaneiden kanssa töitä aidon toimeksiannon parissa. Rostedt mielellään myös antaa opiskelijoille vastuuta:

– Kaikkien etu on, että opiskelijoista kehittyy kovia oman alansa asiantuntijoita, joten heille pitää antaa vastuullisia projekteja. Opiskelijoiden osaamiseen pitää luottaa, hän sanoo.

Työelämäprojektit ovat opiskelijoille myös arvokkaita näytönpaikkoja työllistymisen kannalta:

– Muistutan aina opiskelijoita tavatessani, että projektit ovat hyvä mahdollisuus päästä loistamaan. Asiansa osaava henkilö kyllä huomataan työnantajien puolelta, Mika Rostedt painottaa.

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *