Nemovassa Nepsyillään – ajatuksia Nepsy-valmennuksesta

Viime aikoina on paljon puhuttu nepsyistä sekä nepsy-valmennuksesta ja sitä tarvitsevista. Mitä nepsy-valmennus sitten oikein on? Tässä artikkelissa pureudutaan tiiviisti aiheeseen ja pohditaan lisäksi, millainen on Nemovassa toteutettava nepsy-valmennus sisällöltään ja mitä eroa sillä on.

Nepsy-valmennus toteutetaan nepsy-valmentajan toimesta yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa – nepsy-valmentajan kokemustausta yhdistettynä toimintatapoihin hyviksi havaituista keinoista ja menetelmistä, tiedoista ja taidoista liittyen neuropsykiatrisiin erityishaasteisiin ja asiakkaan sekä lähipiirin tukemiseen. Neuropsykiatrisia erityishaasteita tuovat yleisimmin ADHD, Autismin kirjo, Tourette ja kielellinen erityisvaikeus. Nämä ovat neurologista alkuperää, muutos aivojen tasolla, vaikka näyttäytyvät ulospäin muun muassa psykiatrisina haasteina. Joskus myös vaikeudet kasvuoloissa saavat aikaan neuropsykiatrisia oireita vastaavia piirteitä käytöksessä.

Nemovan reflektiivinen tiimi ja PACE-asenne Nemovan työntekijöiden, niin ikään nepsy-valmentajan, toiminnan tukena on tiimi, jossa saa tukea ja laajempaa näkökulmaa omaan työhön tiimireflektion kautta. Nemovan toiminta perustuu PACE-teoriaan, jolla on havaittu olevan positiivista vaikutusta asiakkaaseen. PACE tulee suomennettuna sanoista Leikkisyys, Hyväksyntä, Uteliaisuus, Empatia. Nemovan nepsy-valmentajalla on mukana leikkisyyttä, hyväksytään, ollaan uteliaita ja empaattisia. Asiakkailta saakin palautetta siitä, miten työskentelyssä välittyy voimakkaasti ymmärrys tilanteesta, miten ei syytellä, miten etsitään ratkaisuja, mihin kiinnitetään huomio. Nepsy-valmentajana ratkaisukeskeisyys ja voimavaralähtöisyys on olennaista. Ymmärryksen ja hyväksynnän päälle suunnataan fokus siihen, mitä valonpilkahduksia on vallitsevassa tilanteessa, vakaasti edeten ihannesuuntaa kohti, ”mikä jo toimii? Sitä lisää!”

Olen nähnyt ilokseni, miten kokonaiskuvan arviointi, havainnointi, yksilöllisesti valitut tavoitteet, työskentelytavat ja -keinot plus asenteena PACE – oli lähtötilanne mikä vain – valavat tietä hyvään suuntaan ja valuvat asiakkaaseen ja tämän perheeseen. Muutos ei usein näy hetkessä. Alkuun saattaa olla vastustustakin. Mutta ei anneta periksi, vaan liikutaan vääjäämättä tavoiteltuun suuntaan. Motivaatiota asiakkaalta ja perheeltä löytyy ihailtavasti. He juuri ovatkin oman elämänsä asiantuntijoita, ja heistä löytyy mittavia voimavaroja ja vahvuuksia – kiitos myös nepsy-piirteiden. Hyvä kehitys näkyy viikoissa, vielä voimakkaammin kuukausien kuluessa. Kuin kaikkien osapuolten havahtuessa, ”hei mistäs lähdettiinkään ja miten hyvin asiat ovatkaan jo!”. Ihannetilanteessa uudet toimintatavat juurtuvat käytäntöön.

Edelleen haasteita voi esiintyä, osa samoja kuin alussa, mutta se tapa, millä niihin suhtaudutaan, voi olla perheellä radikaalisti muuttunut vastakkaiseen suuntaan. Ja tässä onkin yksi avaimista parempaan arkeen. Käännetään suunta, selvitään, onnistutaan, kokemus siitä, että ollaan hyviä. Vähemmän ristiriitoja, vähemmän riitoja, enemmän rauhallista suhtautumista haasteisiin. Yksi asia kerrallaan. Huomataan, että vaikkei arki ole ongelmatonta edelleenkään, se on mukavampaa, joustavampaa, on enemmän iloa, naurua, keveyttä!

Tavallisesti nepsy-valmennus on tiivis paketti, 5-10 kertaa asiakkaan kanssa. Tänä aikana luodaan tavoitteen mukaiset työkalut ja oivallukset haastaviin tilanteisiin. Ilokseni olen saanut myös seurata ja tukea arjessa viikoittain kuukausien ajan, lukuvuodenkin, nepsy-asiakasta ja tämän perhettä. Näin muutos konkretisoituu ja saa pysyvämpää maaperää juurtua, niin että perhe ei jää pulaan haasteidensa kanssa, vaan kiirehtimättä ohjataan oikeaan suuntaan ja pysyvään hyvään muutokseen arjessa nepsy-piirteiden kanssa.

-Annukka Pekola

Kirjoittaja on koulutukseltaan toimintaterapeutti (AMK) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja toimii Nemovassa nepsy-valmentajana.

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *